kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 08-09-2009 voor het laatst bewerkt.

Renaat Braem

Vlaams architect, geboren 29 augustus 1910 Antwerpen - overleden 31 januari 2001 Essen.

Hij werd beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de moderne architectuur en stedenbouw in België. Dit vanwege zijn markante ontwerpen van gebouwen, maar ook vanwege de ideologische standpunten en stellingnamen waarmee hij zijn praktijk voortdurend heeft begeleid. Braem gaf in zijn architectuur uitdrukking aan zijn sociaal geëngageerde levensvisie: hij wou via architectuur en stedenbouw mee vorm geven aan heel het maatschappelijk gebeuren en niet alleen aan de gebouwde omgeving.

Biografie
Hij beëindigde zijn architectuurstudies in zijn geboortestad Antwerpen met een visionair project voor een 100 km lange 'lijnstad' dwars doorheen België. Als enige Belg ooit liep hij in 1936 stage bij Le Corbusier, die hem het jaar daarop voordroeg voor het CIAM-lidmaatschap.

In de jaren '50 en '60 kreeg zijn loopbaan internationaal weerklank met de bouw van indrukwekkende huisvestingscomplexen in Antwerpen, Brussel en Leuven. Zijn Administratief Centrum voor de stad Antwerpen wordt beschouwd als één van de meest inspirerende hoogbouwcomplexen van zijn tijd in België, en dit in weerwil van de nog geldende controverse.

Daar waar zijn vroege realisaties duidelijke het stempel droegen van de CIAM-ideologie, evolueerde zijn architectuur mettertijd naar een meer organische vormgeving, met name in zijn ontwerpen voor privé-woningen.

Hij was van 1947 tot 1975 hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw in Antwerpen.

Als onvermoeibaar theoreticus en polemist schreef Renaat Braem in 1968 geschiedenis met zijn essay Het lelijkste land ter wereld, een aanklacht tegen de naoorlogse ruimtelijke ordening in België.

Op latere leeftijd legde hij zich toe op schilderen en beeldhouwen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Renaat_Braem
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 82.