kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.

Asjoera

Asjoera (ook wel getranslitereerd als Ashura) is een islamitische herdenking en de letterlijke vertaling is 'tiende'. Asjoera wordt dan ook gevierd op de tiende dag van de maand moeharram, de eerste maand van de islamitische kalender.

Sjiisme
Binnen het sjiisme heeft Asjoera een bijzondere plek als afsluiting van de tiendaagse rouwperiode in de maand moeharram waarin de martelaarsdood van Imam Hoessein in 680 wordt herdacht. Hoessein kwam om nabij de Iraakse stad Karbala en veel pelgrims gaan dan ook naar die stad toe om asjoera te vieren.

De herdenking bestaat uit het houden van processies waarin een lijkbaar wordt rondgedragen en mannen zichzelf kastijden (Arabisch: tatbir) als teken van vereenzelviging met Imam Hoessein. De processies komen met name voor in gebieden waar veel sjiieten wonen, zoals Iran, Irak en Libanon. Ook in Afghanistan en Pakistan waar de sjiieten een minderheid vormen, komen deze processies veel voor.

Ondanks oproepen van geestelijke leiders om bij de processies zelfbeheersing te tonen, is het niet uitzonderlijk dat al te enthousiaste deelnemers met soms hevige verwondingen naar het lokale ziekenhuis moeten worden afgevoerd. Een van de belangrijkste sjiietische geestelijken, ayatollah Ali Khamenei, de Geestelijk Leider van Iran, heeft zelfkastijding zelfs verboden door middel van een fatwa.

Benadrukt moet worden, dat Asjoera absoluut geen feestdag is, zoals wel vaak wordt beweerd in de media. Het is in ieder geval geen feest voor de sjiieten die de in hun ogen gruwelijke dood van imam Hoessein ieder jaar tien dagen lang herdenken.

Alevieten
De Alevieten, die een stroming binnen het sjiisme vormen, herdenken en rouwen tijdens Asjoera de dood van Imam Hoessein. Alevieten herdenken en rouwen niet door middel van zelfkastijding zoals de Sjiieten, maar vasten 12( verwijzing naar de 12 imams die na de profeet de leiders van de moslims moesten zijn) dagen (of indien niet mogelijk een tijd met of belangrijke getallen -bijv. 7-tallen of even getallen, alhoewel dit niet zeker is). Ook bereiden sommigen zich 3 maanden eerder voor op Asjoera, door middel van het niet scheren van de baard, en houden ze zich aan bepaalde consumptieregels die bij Asjoera worden gebruikt. Dit maakt het vasten tijdens Asjoera voor Alevieten heel anders dan "normaal" vasten. Er mag bijvoorbeeld geen water worden gedronken tijdens het eten 's avonds, en ook geen vlees gegeten (omdat het slachten symbolisch lijkt op de doodsoorzaak van Imam Hoessein). Ook worden er geen groenten gegeten waarvoor een 'onthoofdende' beweging nodig is om ze te bereiden. Velen gaan naar speciale Cemhuizen (Alevietische moskee├źn) op de laatste dag van het vasten, de -waarschijnlijk- daadwerkelijke dag van het heengaan van Imam Hoessein. Alevieten doen geen openbare processies vanwege de eeuwenlange onderdrukking waaronder zij hebben geleden (en in het hedendaagse Turkije nog steeds lijden) door de Soennieten, en openbaar rouwen, als het ooit deel was van hun traditie, langzamerhand als taboe werd gezien. Alevieten worden soms ingedeeld bij de Sjiieten, maar vanwege de verschillen van rouwen tijdens Asjoera worden ze op deze pagina los behandeld.

Soennisme
In het soennisme wordt tijdens Asjoera herdacht dat Mozes (Arabisch: Moesa) zijn volk op die dag van Egypte naar Palestina heeft geleid, waardoor ze werden bevrijd van onderdrukking.

Tijdens Asjoera wordt vaak gevast, hoewel dit niet verplicht is. Mohammed vastte tijdens Asjoera en moedigde dit aan onder zijn volgelingen maar stelde dit niet verplicht. Volgens de hadith wordt de moslim, door vrijwillig te vasten op de dag van Asjoera, vergeven voor zijn/haar zondes van het voorafgaande jaar.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Asjoera
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 106.