kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 30-10-2012 voor het laatst bewerkt.

Athanagild

Koning Athanagild of Spaans:Athanagildo (overleden 567) was een Visigotische koning. Hij was van 554 tot 567 koning van Hispania (het huidige Iberië).

Hoewel hij gedurende zijn bewind moest strijden tegen de Byzantijnen, Franken, Sueven en de Basken, wist Athanagildo zijn koninkrijk intern te versterken door zich met de katholieken te verzoenen, die door zijn ariaanse voorgangers waren onderdrukt. Toen in 560 de koning van de Sueven namelijk overging naar het katholieke christendom, raakten Athanagildo en de Visigothische adel religieus gezien zelf geïsoleerd.

Goiswintha
Athanagild was getrouwd met Goiswintha (of Goswinthe of Gonsuinthe) (rond 530-589). De moeder van Galswintha en Brunhilde van Austrasië wordt gezien als een energieke en vastberaden vrouw en als een fervent aanhangster van het Arianisme. Na de dood van koning Athanagild, haar eerste echtgenoot, in 567 trad zij in het huwelijk met zijn broer en opvolger, koning Leovigild, en bleef zo koningin.

Galswintha
Athanagild was de vader van Galswintha, die huwde met de Frankische koning Chilperik I van Neustrië. Galswintha werd vermoord door zijn minnares Fredegonde, waarna er oorlog uitbrak tussen Austrasië en Neustrië.

Brunhilde
De tweede dochter van Athanagild was Brunhilde van Austrasië of ook Brunhaut (534 - 613), zij huwde met de Frankische koning Sigebert I van Austrasië. Brunhilde trad op als regentes voor zowel haar zoon als haar kleinzoon. Zij trachtte haar achterkleinzoon Sigebert II met behulp van de Bourgondiërs tot koning uit te roepen. Dit was tegen de zin van de adel, en Chlotarius II van Neustrië liet Brunhilde in 613 vermoorden.
Brunhilde steunde haar gemaal, Sigebert I, fanatiek tegen Chilperik I, diens broer, de koning van Neustrië. Vooral Chilperiks vrouw Fredegonde, een voormalige bediende, haatte ze diep. Zij zou namelijk Brunhildes zus, Galswintha, hebben laten vermoorden. Toen Brunhilde zich ongeliefd maakte bij de edelen van Austrasië en Chlotharius II zijn vader Chilperik als koning van Neustrië opvolgde werd ze gevangen genomen. Men onderwierp haar aan vreselijke folteringen, waarna ze achter een wild paard werd gebonden en vervolgens in stukken werd getrokken.

Athanagild stierf een vredige dood in eigen bed, in zijn tijd tamelijk ongewoon voor iemand met zijn functie. Hij werd opgevolgd door zijn broers, Liuva I en de herstelller van de Visigotische eenheid in Hispania, Leovigild, de laatste van de Ariaanse Visigothische koningen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Athanagild
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 932.