kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 04-11-2009 voor het laatst bewerkt.

Engis

Engis is een plaats en gemeente in het arrondissement Hoei, provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 5500 inwoners. Net als Luik heeft Engis te lijden onder het afnemend belang van de steenkolen- en staalnijverheid. Het centrum, met vele woningen en handelspanden die te koop staan, maakt een desolate indruk.

Overige kernen:
Clermont-sous-Huy en Hermalle-sous-Huy.

Neanderthaler
Al in 1829 werden in Engis botten gevonden van Neanderthaler, 25 jaar voor de officiële ontdekking van deze mensachtige in het dal van de Neander (zijrivier van de Düssel in Duitsland) in 1856.

Vervuiling en ramp van 1930
Engis staat bekend als één van de meeste vervuilde industriële plaatsen van België. De ramp van 1930 bracht het probleem van de industriële vervuiling onder internationale aandacht. Begin december van dat jaar hing er een dichte mist boven Engis. Door een temperatuursinversie en de zwakke wind was de mist hardnekkiger dan anders. Na enkele dagen kregen vele bewoners te kampen met ademhalingsproblemen. Op korte tijd stierven een 70-tig tal mensen: ouderen en zij die reeds door ziekte waren verzwakt.

In het onderzoek dat volgde werd vastgesteld dat fijnstof, afkomstig van de verbranding van de massaal gebruikte steenkolen in de talrijke fabrieken, de oorzaak van de overlijdens was. De internationale pers sprak van 'de vallei van de dood', 'de zwarte dood' en 'de dodende mist'.

Om de herinnering levend te houden werd bij de herdenking in 2000 een kunstwerk van Paul Vandersleyen (Engis) onthuld.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Engis.

Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 67.