kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 20-10-2009 voor het laatst bewerkt.

Surlet de Chokier

Erasme Louis baron Surlet de Chokier (Gingelom, 27 november 1769 - Gingelom, 7 augustus 1839) was een Limburgse politicus en edelman. Hij werd in 1816 als baron opgenomen in de Nederlandse adel. Tevens was hij regent en eerste staatshoofd van België.

Biografie
Tijdens de Luikse Omwenteling van 18 augustus 1789, waarbij een menigte, aangestoken door de Franse Revolutie het Luikse stadhuis binnendrong en de prins-bisschop op de vlucht joeg, maakte hij als twintigjarige deel uit van het Luikse patriottenleger. Toen dit leger in 1790 door de Oostenrijkse troepen tijdens schermutselingen in Hasselt en Zutendaal uiteengeslagen werd, vluchtte hij naar Breda. In 1792 keerde hij terug naar Gingelom.

In 1795, na de annexatie door Frankrijk van de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik, werd hij een overtuigd aanhanger, eerst van de Franse Revolutie en vervolgens van Napoleon. In 1800 werd hij op 31-jarige leeftijd verkozen tot burgemeester van Gingelom en als lid van de departements- en de arrondissementsraad (departement Nedermaas). In 1812 werd hij lid van het Franse parlement.

Na de nederlaag van Napoleon in Waterloo in 1815, werd hij in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden de leider van de Zuidelijke oppositie. Hij was er zo kritisch en spits dat hij er de bijnaam 'Surlet de Choquant' (Surlet de ergerlijke) kreeg.
Koning Willem I zorgde er persoonlijk voor dat hij tot in 1828 niet meer in de Tweede Kamer verkozen werd.

Na de Belgische Revolutie werd Surlet in het arrondissement Hasselt als afgevaardigde in het Nationaal Congres en vervolgens tot voorzitter van het Congres. De Belgische Grondwet werd er onder zijn leiding opgesteld.

Na de weigering door de Franse koning Lodewijk Filips van de Belgische kroon voor zijn zoon, werd Surlet door het Congres op 24 februari 1831 aangesteld als regent en werd hij bijgevolg het eerste Belgisch staatshoofd. Als toekomstig staatshoofd werd uiteindelijk Leopold van Saksen-Coburg-Gotha uitgekozen, maar deze weigerde te komen tot er een duidelijk grensverdrag was. Hierop werd het Traktaat der XVIII artikelen opgesteld, waarin de grote mogendheden Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen, Rusland en België overeenkwamen de oude landsgrens van 1790 aan te houden. Het Belgische Nationaal Congres accepteerde dit verdrag pas na lang overleggen op 9 juli. Nederland weigerde het te ondertekenen. Op 21 juli 1831 trad Leopold daarop aan in Brussel als koning Leopold I van België. Het Traktaat werd na de Tiendaagse Veldtocht vervangen door het Verdrag der XXIV artikelen, dat pas in 1839 door Nederland werd geaccepteerd.

Later eerbetoon
In Brussel werd een plein naar hem genoemd: het Surlet de Chokierplein (vlak tegenover het Madouplein). Het plein wordt gesierd door een bronzen standbeeld waarbij een vrouw wordt afgebeeld die fier de Belgische vlag omhoog steekt. Op de sokkel is een plaat bevestigd met daarop, in het Frans en in het Nederlands, de eerste drie alinea's van de Brabançonne. Het beeld werd gecreëerd door de beeldhouwer Ch. Samuel en werd op 16 november 1930 ingehuldigd. De Franse Gemeenschapsregering is op dit plein gevestigd op de nr's 15-17.

Sinds december 2000 wordt er in Gingelom een lokaal bier verdeeld dat speciaal naar hem "De Chokier" genoemd werd (gebrouwen in de Proefbrouwerij te Lochristi). Zijn kasteel staat nog steeds overeind in Gingelom en verder is er ook een café met dezelfde naam in Gingelom. De ijzerwegbrug over de Sint-Truidense steenweg zou op aandringen van Surlet De Chokier gebouwd zijn.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Surlet_de_Chokier
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 1699.