kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 14-01-2016 voor het laatst bewerkt.

granulaat

Granulaat

Materiaal in korrelvorm, of in de vorm van korrelig poeder (v. Lat. granum, korrel).

Granuleren is het maken van korrels uit metalen of andere smeltbare stoffen.

Kunststofgranulaat wordt gebruikt als grondstof voor spuitgietmachines en extrusie. Het granulaat wordt, bij kunststoffen, door verwarming gesmolten en onder grote druk in de gewenste vorm gespoten of geperst. Kunststofgranulaat kan uit verschillende grondstoffen bestaan; al naar samenstelling hebben die hun eigen namen en afkortingen. Deze granulaten bestaan tot ca. 70% uit hergebruikt afval van de kunststofverwerkende industrie. Ze vinden hun oorsprong in de noodzaak tot hergebruik. Bij aluminium en magnesium wordt in verschillende extrusieprocessen granulaat gebruikt. Bij conformextrusie voert men granulaat in de machine in, waarbij dit door een steeds nauwer wordende spleet zoveel wrijving krijgt, dat de temperatuur voldoende oploopt om het materiaal door een matrijs te persen. Magnesium wordt via "Thixomoulding" waarbij eveneens granulaat wordt gebruikt in vorm gebracht. Voordelen hierbij zijn o.a. dat er geen slink optreed, omdat er geen vloeibare fase bestaat. Op deze manier kan men z.g. "nett shape" producten maken voor een mobiele telefoon behuizing od een frame van een laptop.

Granulaten worden ook gebruikt in de bouw, als bestanddeel van o.a. mortel. Zie toeslagmateriaal.

Toeslagmateriaal (granulaat) staat ook voor één van de hoofdbestanddelen van o.a. mortel (voor beton) en grout. In Nederland en België wordt het toeslagmateriaal normaal gesproken gevormd door zand en grind, maar afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan het beton, en de beschikbaarheid van materialen ter plekke, kunnen er ook stoffen zoals basalt, graniet, kalksteen, kwarts, puin, slak en dergelijke in verwerkt zitten.
Gewone mortel bestaat voor ongeveer 75% uit toeslagmateriaal. In betoncentrales wordt bij de samenstelling van het toeslagmateriaal gelet op de korrelgrootte van het materiaal en de zeefkromme, om een zo sterk mogelijk materiaal te verkrijgen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Granulaat.Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 1199.