kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 15-02-2009 voor het laatst bewerkt.

Markasiet

Het mineraal marcasiet of speerkies is een bleekbronsgeel tot tinwit ijzer-sulfide met de chemische formule FeS2.

Eigenschappen
Marcasiet heeft dezelfde chemische formule als het kubische pyriet maar een andere kristalstructuur (orthorhombisch). Dit wordt isomorf genoemd. Marcasiet wordt aan de lucht gauw donkerder en exemplaren van dit mineraal kunnen na verloop van tijd zelfs afbrokkelen of desintegreren. Het is onbelangrijk als ijzer- of zwavelertsmineraal.

In de prehistorie werd het samen met vuursteen gebruikt als vuurstarter. Pyriet betekent vuursteen en is afgeleid van het Griekse woord 'pyrites' ('pry' betekent vuur). Deze naam kreeg het mineraal omdat er, als er op geslagen wordt, vonken afspringen en er een zwavelgeur vrijkomt.

In de edelstenenhandel wordt de naam marcasiet incorrect gebruikt voor geslepen pyriet. Dit "marcasiet" met een messinggele kleur en een hoge metaalglans wordt vooral in zilveren juwelen gezet als entouragemateriaal. Markasiet was in de Middeleeuwen vooral in Frankrijk geliefd waar het als volkssieraad werd gebruikt. Tegenwoordig worden vooral in Thailand kleine geslepen markasieten in zilver gezet.

Naamgeving
De naam marcasiet is van het Arabische woord Makraschit. Het werd gebruikt voor bismut en antimoon en alle pyrietachtige mineralen als marcasiet, chalcopyriet, sfaleriet en andere.

Voorkomen
Marcasiet wordt doorgaans hydrothermaal gevormd en wordt gevonden in sedimentaire gesteenten (zoals kalksteen, schalie of ligniet) of in aders (met zink- en loodsulfide). De vorming van marcasiet treedt op bij lage temperatuur en onder reducerende omstandigheden. Het wordt aangetroffen in de krijtafzettingen zoals te Cap Blanc Nez nabij Calais, Frankrijk.

Bewerking: Facetslijpsel, zelden cabochons, soms ook natuurlijke vormen.

Vergelijkbare mineralen
Pyriet

Imitaties
Pyriet

Aanbeveling
Gevoelig voor warmte en zweet, in vuur komt zwaveldioxide vrij, corrodeert aan het oppervlak.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Mineraal
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 372.