kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Method-acting

Method acting is een manier of techniek van acteren waarbij de acteur zich zo volkomen mogelijk probeert in te leven in de persoon die hij of zij gestalte moet geven. De acteur maakt gebruik van zijn eigen emoties en ervaringen teneinde de uitvoering zo levensecht mogelijk te laten zijn.

Herkomst
De basis van method acting is gelegd in Rusland aan het begin van de 20ste eeuw door Konstantin Stanislavski, werkzaam bij het Moscow Art Theatre. In de jaren 40 doet de methode zijn intrede in de Verenigde Staten. De regisseur Lee Strasberg is de grote promotor van method acting en wordt wereldwijd als grondlegger gezien, hoewel hij zijn ideeën dus uit Rusland haalde. Een groot aantal Amerikaanse acteurs studeerde bij Strasberg, waaronder: Paul Newman, Al Pacino en James Dean.

Populariteit
Method acting betekende een breuk met de aloude vrij statische manier van acteren zoals die tot halverwege de 20ste eeuw gewoon was. De omslag van ‘gewoon acteren’ naar method acting valt ongeveer samen met de opkomst van de filmindustrie. Tot de jaren ’50 werd er vooral op toneel geacteerd, de wijze van spelen was vrij sterk aangezet: luide stemmen, grootste gebaren. Dat paste bij het theater, maar in een film moet een acteur ‘kleiner’ en levensechter spelen anders komt het al vrij snel onnatuurlijk over. Binnen de method acting techniek moeten acteurs één worden met de persoon die ze neerzetten. Sommige acteurs – zoals Meryl Streep en Robert De Niro – gaan daar heel ver in. Ze zijn vaak maanden bezig met voorbereiding en meten zich zelfs een ander uiterlijk en een andere spraak aan om de persoon die ze spelen zoveel mogelijk te benaderen.

In Nederland
In de jaren ’70 komt method acting naar Nederland. Op toneelscholen slaat het ‘inleven’ nogal eens door. Leerlingen wordt gevraagd zich in te leven in het gevoelsleven van een mier, een grasspriet of een rijpe tomaat. Omdat method acting nogal eens doorslaat richting het absurde is de methode vrij vaak belachelijk gemaakt.

Laten zien, niet zeggen
Vanaf aanvang zijn er twee scholen te onderscheiden binnen method acting. Eén school vindt dat acteurs gebruik moeten maken van hun eigen emoties en herinneringen, de andere school richt zich meer op fantasie. Voor beide scholen geldt dat één van de uitgangspunten is: zeg niet wat je doet of voelt, maar laat het zien. Een acteur die zegt: “Ik ben kwaad” is uit den boze, binnen method acting hoeft hij dat niet te zeggen – hij moet het laten zien.

Method acting en Episch theater
Dat het aloude vrij statische acteren zijn beste tijd gehad had, althans aan verandering toe was, zien we niet alleen aan de opkomst van method acting. Ongeveer tegelijkertijd met method acting ontstaat er een andere, volstrekt tegenovergestelde stroming: die van het episch theater. In het episch theater mag de acteur zich niet inleven, hij moet juist afstand houden. Eén van de grondleggers van het episch theater is Bertolt Brecht.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Method_acting.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 276.