kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.

Achilles-schilder

De Achilles amfora (weergegeven Achilles, op de overgestelde zijde Briseis), .62 m hoog

Een Griekse vazenschilder die tussen 460 en 430 v.Chr. in Attica werkzaam was en aldus wordt genoemd naar een amfora met een voorstelling van de Homerische held Achilles met Briseïs (thans in het bezit van de Vaticaanse Musea).

Briseis (Βρισηΐς / Brisêis) was een Trojaanse weduwe (van Lyrnessos, gehuwd met Mines), die door Achilles tijdens de Trojaanse oorlog als oorlogsbuit was ontvoerd. Zij werd zijn lievelingsslavin en liefje. Nadat Agamemnon zich door een orakelvoorspelling verplicht zag het meisje Chryseis op te geven, eigende hij zich Briseis toe. (zie verder het artikel Achilles)

De wrok van Achilles die hierop volgde wordt bezongen in de Ilias van Homeros: Achilles trok zich terug uit de oorlog en de Grieken verloren de bovenhand in de strijd. Zelfs nadat Agamemnon Briseis teruggegeven had (en hierbij niet naliet te vermelden dat hij haar niet aangeraakt had), bleef Achilles koppig volharden. Slechts toen zijn beste vriend Patroclus door Hector gedood werd, liet hij zijn wrok jegens de Grieken varen.

Aan deze meester kunnen op grond van stilistische overeenkomsten meer dan 180 werken worden toegeschreven. De stijl van de Achilles-schilder wordt gekenmerkt door tere, bijna schetsmatige contouren van de figuren en een eerste aanzet tot het gebruik van schaduw. Door deze 'schilderachtige' vormgeving van zijn taferelen, die in de Griekse vazenschilderingen uit die tijd anders strikt lineair zijn gehouden, krijgen wij door zijn voorstellingen enigszins een indruk hoe de verloren gegane Griekse wandschilderingen er moeten hebben uitgezien, waarover wij slechts door schriftelijke getuigenissen worden ingelicht.

Veel onderwerpen van deze Achillesschilder spelen zich af in vrouwenvertrekken en tonen situaties zoals het afscheid dat een krijgsman neemt van zijn vrouw of zijn moeder, de ontmoeting van meesteres en dienares, of van moeder en dochter. Slechts zelden geeft een tafereel meer dan twee figuren weer, want deze kunstenaar wilde niet zozeer een dramatische handeling uitbeelden, maar het was hem vooral te doen om uitdrukking te geven aan een innerlijke toestand. Hij heeft zijn werk in alle in zijn tijd gangbare technieken uitgevoerd op vazen van de meest uiteenlopende vorm of grootte, die zwarte of rode figuren vertonen, dan wel op lekythen (grafvazen) op een wit fond.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Achilles-schilder
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 19.