kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 18-08-2009 voor het laatst bewerkt.

Els Amman

Els Amman (Leiden, 4 september 1931 — Groningen, 4 augustus 1978), kunstenares die bekend is geworden door haar kleurrijke "rolling paintings" in de traditie van Werkman. Zij liep school bij onder andere Paul Citroen, studeerde aan de Haagse Koninklijke Academie (1950) en werd door de directeur van het Groninger Museum, Jos de Gruyter, aangemoedigd tijdens haar loopbaan.

Haar werk wordt vooral in Groningen veel verzameld. In de gemeentelijk collectie neemt haar werk een opvallende plaats in. Het Centrum voor Beeldende Kunst stelde in 1993 haar werk tentoon in de serie "De klassieke Groningers".

Omdat het vroege werk van Els Amman enigszins op dat van Marc Chagall gelijkt, bestaat het misverstand dat het tot de Joodse traditie behoort. Ook haar familienaam Amman is in dit verband misleidend, gezien deze wellicht berust op een oud hertogelijk ambt uit de Brabantse rechtspraak, de amman.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Els_Amman
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 25.