kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 22-12-2008 voor het laatst bewerkt.

Lous-Leopold Boilly

Louis-Léopold Boilly

Frans genreschilder, tekenaar en graveur, geboren 5 juli 1761 in La Bassée - overleden 4 januari 1845 in Parijs.

Louis Leopold Boilly schilderde in een stijl, die Hollandse invloed doet vermoeden, het burgerlijke Parijse (straat)leven onder de Revolutie, onder Directoire, consulaat en keizerrijk. Zijn stukken zoals 'Le Pont Neuf' (1798), 'De expositie van het schilderij van Napoleons kroning' (aquarel) bezitten documentaire waarde.

Boilly genoot vooral be­kendheid als portrettist en uitbeelder van galante scènes en zedenschilderingen. Zijn ty­peringen van de wereld van de bourgeois in de stijl van het ro­coco oogsten veel succes en werden langs grafische weg gereproduceerd en verspreid. Bekend zijn de portretten die hij maakte van Robespierre en van Marat. Deze uitbeeldingen bezorgden hem de bij­naam 'de kleine meester van de revolutie'. Later be­proefde hij ook de destijds nieuwe techniek van de litho­grafie.

Biografie
Als de zoon van een houtbewerker was hij afkomstig uit een bescheiden milieu. Hij gaat op 17 jarige leeftijd als schildersleerling aan de slag bij Dominique Doncre.

Van 1779-84 was hij als kunstschilder werkzaam in Ar­ras. Boilly vestigde zich ca. 1785 te Parijs en exposeerde aldaar in de Salons. Na de Salon van 1791, waar zijn werken voor het eerst zien zijn wordt hij bekend door zijn portretten en schilderijen van hoffelijke of pikante thema's.

Een erotisch schilderij brengt hem ook in de problemen. In 1794, wordt hij door de schilder Jean-Baptiste Wicar, een puriteinse revolutionair wegens obsceniteit aangegeven, en het republikeinse Vennootschap van de kunsten klaagt hem aan. Er dreigt een gevangenisstraf maar Boilly weet die af te wenden. Hij produceert dan een reeks schilderijen over patriottische onderwerpen, waaronder de Zege van Marat, die verschillende aspecten van het alledaagse Parijse leven weergeven.

Deze minutieus uitgevoerde schilderijen geven de hele verscheidenheid van het stadsleven, de kostuums die gedragen werden en gebruiken weer in de periode tussen Revolutie en de Restauratie. Zij worden zeer goed door het publiek van de Salon ontvangen, dat hem in 1804 dan ook een gouden medaille toekent. In 1823, produceert Boilly een reeks humoristische lithografieën de Grimassen. Hij wordt ridder van het Légion d'honneur en in 1833 lid van het Institut de France. Zijn werk, dat in totaal ongeveer vijfduizend portretten en vijfhonderd straatscènes telt, is behalve van artistiek, ook van documentair belang.

Zijn drie zonen, Julien Leopold (1796-1874), Édouard (1799-1854) en Alphonse Leopold (1801-1867), waren eveneens kunstschilders.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_L%C3%A9opold_Boilly
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 102.