kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.

androgynie

1 het voorkomen van vrouwelijke geslachtskenmerken bij een man.
2 het voorkomen van mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant.

3 in fysiek en geestelijk opzicht mengwezen van beide seksen.

Androgynie komt van het Grieks voor mannelijk-vrouwelijk. Androgynie kan men op drie verschillende manieren omschrijven:
. Zich androgyn voelen: een persoon die zich niet mannelijk en niet vrouwelijk voelt, zich juist mannelijk èn vrouwelijk voelt of iemand die gevoelsmatig tussen beide seksen staat.
. Androgyn zijn uit vrije wil: een persoon die zich niet wenst te conformeren aan de tweedeling man-vrouw. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld een spirituele, wat tot ver in de oudheid terug gaat. Belangrijk hierbij is dat God namelijk als mannelijk en vrouwelijk gezien wordt en de complete mens kan dan ook alleen maar mannelijk en vrouwelijk zijn, androgyn dus. Androgynie kan hierdoor ook als een alternatieve levenswijze gezien worden.
. Zich androgyn uiten: een persoon die uiterlijke kenmerken vertoont van het andere geslacht, zonder daarbij volledig door het leven te gaan als iemand van het andere geslacht (zie hiervoor transgender). Dit kan geuit worden door middel van zijn/haar kleding, make-up en/of gedrag. Soms komt het voor dat iemand een androgyn uiterlijk heeft, alleen als reactie op het heersende modebeeld of als rebelse houding. Ook veel muzikanten bedienen zich, in meer of mindere mate, van een androgyn uiterlijk. Bijvoorbeeld: David Bowie, Brian Molko van Placebo, Prince, Michael Jackson, Boy George van Culture Club en (in het extreme) de band Marilyn Manson. Ook is het een belangrijk onderdeel van het uiterlijk van Japanse Visual-kei bands.
Vaak hebben mensen kenmerken van al deze drie omschrijvingen.

Een voorkomende eigenschap is dat hun gezicht eigenschappen van beide geslachten vertonen, of afwijken naar het andere geslacht. Dit wordt meestal bedoeld met "er androgyn uitzien". Alhoewel het ook betrekking kan hebben tot het dragen van geslachtsneutrale kledij.

Er bestaan veel onduidelijkheden en onjuistheden over androgynie. Men moet het ook niet verwarren met travestie, transgenderisme of transseksualiteit. Wel kunnen mensen die tot één van deze drie groepen behoren, zich androgyn voelen. Vooral bij travestieten en transgenders is dit het geval. De huidige maatschappij leeft in een sterke man - vrouw polariteit en androgynie past niet in dat beeld, travestie en transseksualiteit voldoen daar wel aan, omdat die zich richten op één enkele sekse.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Androgynie
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 57.