kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Geertruide Bosboom-Toussaint

A.L.G. Bosboom-Toussaint

Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (Alkmaar 16 september 1812 - 13 april 1886) was een Nederlands auteur.

Levensloop
Geertruida Toussaint werd in Alkmaar geboren en legde op 16 april 1833 een examen voor het lager onderwijs af, doch volgde haar hoge roeping in de Nederlandse letteren.

Na een kortstondige loopbaan als ‘schoolhouderes’ en gouvernante, debuteerde zij in 1837 met de novelle Almagro.

Nadat zij grote verwachtingen had gewekt met haar romans Almagro en De graaf van Devonshire (1838), beide beïnvloed door de Engelse romantiek, zocht ze op aanraden van Gids-redacteur Potgieter haar onderwerpen voortaan in de vaderlandse geschiedenis. Met Het huis Lauernesse dat van die heroriëntatie het eerste gevolg was, vestigde zij in 1840 voorgoed haar naam.

Na een ongelukkige verloving met De Gids-redacteur Bakhuizen van den Brink, trouwde zij in 1851 met de schilder Jan Bosboom en vestigde zich te 's-Gravenhage, alwaar zij op 13 april 1886 overleed.

Van de vele historische romans die nog verschenen verdient vooral het driedelige De Delftsche wonderdokter (1870/1871) vermelding.

Behalve historische romans schreef ze ook enkele eigentijdse zedenromans. Het bekendste voorbeeld is Majoor Frans (1874) over een meisje dat door haar vader als jongen wordt opgevoed, met als onderwerp 'de strijd eener vrouw tegen zich zelve en de wereld' zoals de schrijfster zelf aangaf. Al tijdens haar leven werd Majoor Frans vertaald in het Engels, Frans, Duits en Zweeds.

Websites

Album Amicorum Tijdens een plechtige bijeenkomst in 1882 kreeg de schrijfster Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886) een album amicorum aangeboden door haar vrienden en bewonderaars. Het album bestaat uit 684 losse bladen en een ingebonden lijst met de namen van de personen en verenigingen die een bijdrage leverden. Het album was oorspronkelijk geborgen in een rijk versierde houten cassette.
De lijst van hen die meewerkten aan het album levert een dwarsdoorsnede op van de 19de-eeuwse culturele elite. Schrijvers, dichters, geleerden, politici, predikanten, staatslieden en vele bekende kunstenaars werkten er aan mee. Hun bijdragen bestaan onder meer uit gedichten, tekeningen, aquarellen, kalligrafieën en muziekstukken. GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Louisa_Geertruida_Bosboom-Toussaint


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 2096.