kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Stephane Mallarme

Stéphane Mallarmé (18 maart 1842 - 9 september 1898) was een Frans dichter. staat bekend als een rechtstreekse voorloper van de symbolistische beweging, die in de jaren 1880 ontstond in Frankrijk.

Vanaf de jaren '60 ontwikkelde hij een hermetische stijl getekend door intellectualisme en door de abstractie van het Duitse idealisme.

Volgens Mallarmé moet dichtkunst suggereren en onbewust op de lezer inwerken. De dichter kan de werkelijkheid omvormen door het menselijke intellect consequent aan te wenden en door gebruik te maken van alle muzikale en magische krachten van de taal.

In zijn literair-esthetische essays onderscheidt Mallarmé het alledaagse, communicatieve taalgebruik (la parole immédiate) van het poëtische taalgebruik (la parole essentielle). Dit laatste werkt in op de lezer met klanken, agrammaticale associaties en (magische) symbolen, opdat de innerlijke werkelijkheid het best zou benaderd worden.

Werken
L'après-midi d'un faune (1876), muzikaal geïllustreed door Claude Debussy (1894)
Pages (1891)
La Musique et les lettres (1894)
Divagations (1897)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Mallarm%C3%A9.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 1464.