kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Yvonne Kroonenberg

Nederlands schrijfster, columniste en klinisch psycholoog, geboren mei 1950 in Amsterdam.

Website: Yvonne Kroonenberg (1950) is klinisch psycholoog, maar dat beroep heeft ze maar vijf jaar uitgeoefend. Sinds 1980 schrijft ze. Ze schrijft columns, reisverhalen, jeugdromans en verhalen over de liefde, die zijn samengebracht in zes bundels. In september 2004 verscheen een meisjesboek over de liefde.
Uit haar jeugdboeken blijkt haar grote passie voor paarden en uit haar boeken voor volwassenen blijkt dat zij een voorvechtster is van het feminisme.

Zij publiceerde onder meer de bestsellers Alle mannen willen maar één ding, Alles went behalve een vent, Kan ik hem nog ruilen?, Het zit op de bank en het zapt en Meneer als ik u zie heb ik zo'n zin in ruzie.

Biografie
Toen ze drie jaar was verhuisde ze met haar ouders naar Scheveningen. In 1968 behaalde zij daar het diploma van het gymnasium en ging een jaar “Amerika doen”. Terug in Nederland studeerde zij psychologie in Amsterdam. Daarna startte zij een eigen praktijk in de hoofdstad.

Op een dag werd ze uitgenodigd een lievelita-rubriek te vullen voor een relatietijdschrift en vanaf die dag is ze blijven schrijven.
In 1981 begon ze met het schrijven van columns, eerst alleen voor NRC Handelsblad en later voor allerlei kranten en tijdschriften waaronder Margriet, Playboy en Het Vrije Volk. Op een bepaald moment heeft ze haar praktijk opgeheven om zich geheel aan het schrijven te wijden.

Vanaf 1986 schrijft ze boeken over de liefde en alles wat er verkeerd kan gaan tussen mannen en vrouwen.

Alles went behalve een vent, 1989
Alles went behalve een vent is een boek van Yvonne Kroonenberg dat in de jaren '90 van de twintigste eeuw furore maakte, in zoverre dat de titel van dit boek zo goed als een staande uitdrukking werd.
Het minste dat van dit boek kan gezegd worden is dat het tegen het toen opgeld makende tij van politieke correctheid inging. Toch is Alles went behalve een vent geen haatdragend boek, integendeel weerspiegelt het eerder een ludieke benadering van vanouds ingewortelde sekse-tegenstellingen.
Het boek is een verzameling van cursiefjes en columns, vooral doelend op herkenbare situaties eerder dan dogmatische diepgraverij.
Naar aanleiding van dit boek werd de auteur (meer nog dan door haar twee hieraan voorafgaande volumes "volwassenenliteratuur") een graag geziene gast in allerlei praatprogramma's, waar ze bijvoorbeeld steeds opnieuw uitlegde dat de basis van dit boek weinig met seksisme te maken had.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Kroonenberg.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 63.