kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Adolph LoosOostenrijks architect, geboren 10 december 1870 te Brünn in Moravië (nu Brno in Tsjechië), toen deel van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije - overleden 8 augustus 1933 in Kalksburg, Oostenrijk.

Behalve door zijn ontwerpen is Loos vooral bekend geworden als tegenstander van de Art Nouveau-beweging. Hij vond dat architectuur bepaald diende te worden door de rede. Overbodige ornamenten moesten worden geschrapt. Hij legde een verband tussen moraliteit en functionele vormen. In zijn lezing "Ornament en misdaad" uit 1908 werkte hij de gedachte uit dat vooruitgang van een cultuur verbonden is met het terugdringen van ornamentiek, en dat het een misdaad was om ambachtslieden hun tijd te laten verspillen aan ornamenten die alleen maar het moment dichterbij brachten waarop een voorwerp ouderwets was geworden. De meest primitieve samenlevingen gebruikten dan ook veel ornamenten, meende Loos, terwijl de meest geavanceerde geen overbodige ornamenten kennen, of op zijn minst ornamentiek trachten tegen te gaan als die geen zinvol doel heeft. Loos' gezichtspunten zijn kenmerkend voor de moderne architectuur van het functionalisme, waarvan de bekendste slogan "Vorm volgt functie" luidt.

'Alleen gebouwen met iets van waarde, als het verder gaat dan alleen het praktische kunnen we kunst noemen. Alleen gedenktekens en grafmonumenten konden dus kunst zijn. de moderne mens is ontworteld van zijn oorsprong en heeft geen natuurlijke relatie meer met zijn omgeving. een architect kan dit niet kunstmatig opnieuw tot leven brengen.' - Adolf Loos

Biografie
Adolf Loos werd geboren te Brünn, destijds onderdeel van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Hij was de zoon van een steenhouwer.

Tot verdriet van zijn moeder wilde hij het familiebedrijf niet overnemen. In plaats daarvan studeerde hij bouwtechniek aan de Gewerbeschule te Rechenberg en architectuur aan de Technische Hochschule te Dresden, waar hij in 1893 afstudeerde.

Vervolgens vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij werkte als metselaar, vloerenlegger en bordenwasser. Hij bezocht in 1893 de 'World's Columbian Exhibition' in Chicago waar hij voor het eerst in contact met de architectuurschool van Chicago. Loos was onder de indruk van de Amerikaanse architectuur en bewonderde de Amerikaanse architect Louis Sullivan.

Hij keerde weer terug naar Wenen en begon nadat hij twee jaar voor het architectenbureau van Carl Mayreder had gewerkt in 1898 een architectenbureau te Wenen. Hij experimenteerde met een geometrischer en rationelere stijl dan die van de Weense Secession, een stijl die het beste geïllustreerd kan worden aan de hand van zijn Weense Café Museum (1899), dat al snel de bijnaam Café Nihilismus kreeg door zijn strakke interieur.

Hij publiceerde talrijke artikelen over kunst, literatuur, levensstijl en cultuur.

In 1903 richtte hij het tijdschrift Das Andere op.

In zijn invloedrijke verhandeling Ornament und Verbrechen (Decoratie en misdaad, 1908) stelde hij dat een overvloedige decoratie zou leiden tot de ontwaarding van de maatschappij.

Van 1912 tot 1914 had hij een eigen architectuurschool.

Van 1920 tot 1922 was hij hoofdarchitect van de gemeente Wenen.

In 1928 besloot hij zich weer geheel aan zijn architectenbureau te wijden.

Adolf Loos overleed op 62-jarige leeftijd te Kalksburg, tegenwoordig een stadsdeel van Wenen.

Belangrijke werken
Haus Steiner, Wenen (1910)
Looshaus, Wenen (1910)
Haus Rufer, Wenen (1922)
Khuner villa, Kreuzberg (Oostenrijk) (1930)
Villa Müller, Praag (1930)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.