kunstbus
Dit artikel is 28-02-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

architect

Ontwerper van bouwwerken. Maakt tekeningen, berekeningen, raamt kosten en ziet erop toe dat ontwerp en uitvoering voldoen aan wettelijk vastgestelde normen.

Gedurende de geschiedenis ging de architect zich losmaken uit een groep ambachtslieden die veelal verantwoordelijk waren voor een bouwproject. In de gotiek, maar vooral in de Renaissance werd de architect meer en meer `getild' naar het niveau van de humanistische intellectuelen. Architectuur werd vanaf die tijd beschouwd als een autonome discipline, de architect als vrij kunstenaar, vooral gericht op het esthetische aspect bij een bouwwerk.

De later ingestelde functie van bouwkundig ingenieur conflicteerde enige tijd met die van de architect, maar de 20e eeuw bracht de verzoening tussen beide, hetgeen al in de 19e eeuw was bepleit door Viollet-le-Duc.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.