kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

architectenregister

Architectenregister

De Stichting Bureau Architectenregister is de officiƫle instantie die het bij de wet ingestelde Architectenregister beheert, aangewezen door het Ministerie van VROM.

Nederland is, evenals in de meeste andere EU-lidstaten, de titel architect wettelijk beschermd. Op grond van de Wet op de architectentitel mogen uitsluitend degenen die staan ingeschreven in het Architectenregister de titel architect, stedebouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect voeren. De Stichting Bureau Architecten-register (SBA) is de officiƫle instantie die het bij die wet ingestelde Architectenregister beheert.

De Wet op de architectentitel beschermt de architectentitel, niet het beroep architect. Iedereen is gerechtigd architectuur te bedrijven, maar onder voorwaarde dat men niet onrechtmatig de titel gebruikt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.