kunstbus
Dit artikel is 11-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Atelier Cuypers-Stoltzenberg

Van 1852 tot 1892 voerde de architect P.J.H. Cuypers met F. Stoltzenberg sr. in Roermond een werkplaats gespecialiseerd in het maken van beeldhouwkunst en meubelstukken voor rooms-katholieke kerken.

Het atelier produceerde gebruiks- en siervoorwerpen voor het interieur van katholieke kerken, zoals het Jozefaltaar en de kruiswegstaties in de St. Jozefkerk te Groningen, het overgrote deel van het meubilair in de kerken van Kloosterburen en Sappemeer, een beeld en altaar in Oude Pekela en het Maria- en Jozefaltaar in Bedum.

Geschiedenis
Rond 1838 richtte textielfabrikant Fran├žois Stoltzenberg (1805-1875) in Roermond het atelier F. Stoltzenberg op, waar goudborduurwerk werd gemaakt voor vaandels en kerkelijke gewaden. Na 1850 werd het atelier Stoltzenberg uitgebreid met een werkplaats waar ook paneellijsten en kerkmeubels werden gemaakt. Leiding over de werkplaats had de beeldhouwer Edouard Fran├žois Georges.

In 1852 richtten Stoltzenberg, Georges en architect Pierre Cuypers hun "atelier voor christelijke beeldhouwkunst" op. Aanvankelijk nog onder de naam Atelier Georges/Cuypers/Stoltzenberg. Cuypers en beeldhouwer Georges hadden de leiding over de dagelijks gang van zaken in het atelier, Stoltzenberg hield zich bezig met de administratie. In 1854 verliet Georges het atelier en trok naar Utrecht.

Al enige jaren voor zijn overlijden in 1875 had Stoltzenberg sr. zijn werk overgedragen aan diens zoon Frans Stoltzenberg jr. (1838-1909). In 1892 vertrok Stoltzenberg jr. naar de Verenigde Staten. Hij verkocht zijn aandeel aan Cuypers, die de zaak samen met zijn zoon Joseph (1861-1949) met ingang van 7 januari 1893 voortzette onder de naam Cuypers & Co. Later veranderde de naam in N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. In 1947 werd het bedrijf opgeheven.

De Sint-Lambertuskerk (Veghel) (1858-1862), de Sint-Jozefkerk (Groningen) (1885-1887) en de Maria Magdalenakerk (Amsterdam) (1889-1891) zijn slechts enkele namen van kerken die door Cuypers werden ontworpen en door de beeldhouwers van het atelier werden ingericht. Zij maakten onder meer altaren, heiligenbeelden, biechtstoelen en kansels.

Naast nieuw beeldhouwwerk verzorgde het atelier ook restauratiewerkzaamheden, zoals aan de Abdij Rolduc, het praalgraf van Engelbrecht I van Nassau in Breda en de Sint-Petrus' Bandenkerk (Venray). De Sint-Servaasbasiliek in Maastricht werd eind 19e eeuw onder leiding van Cuypers gerestaureerd. Het Atelier Cuypers-Stoltzenberg leverde onder meer het nieuwe hoofdaltaar en de inrichting van de kapel van het Heilig Aanschijn.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 24.