kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bartholomeus van Bassen

Noord-Nederlands schilder, architectuurschilder, portrettist en architect (ca. 1590 Antwerpen - op 28 november 1652 begraven in Den Haag)

Ook Bartel, Bartelmees en Bartholt van Bassen,

Leraar van Gerard Houckgeest en Jan van der Vucht.

Biografie
Woont en werkt in Delft (1613-1622) op 21 oktober 1613 werd hij lid van het Delftse Sint-Lucasgilde.

Bartholomeus van Bassen kwam in 1622 in Den Haag wonen.

Bouwt in 1630/1631 Het Koningshuis te Rhenen voor Koning Frederik I.

In 1638 werd hij bouwmeester van Den Haag, waarna hij in 1639 promoveerde tot stadsbouwmeester van Den Haag. Hij was niet onbekend in Den Haag. Zijn grootvader - Bartolt Ernst van Bassen - was griffier bij het Hof van Holland. Dit bleef hij tot 1650. Als architect hield hij zich o.a. bezig met Huis Honselaarsdijk, met de restauratie van het stadhuis en vanaf 1649 met de bouw van de Nieuwe Kerk (Briels)

Van Bassen had een aandeel bij het tot stand komen van de St. Sebastiaansdoelen. Hij heeft wellicht de leiding gehad over de bouw van de toren naast het oude Raadhuis aan de Groenmarkt (1647). Bovendien liet hij twintig bruggen bouwen over de nieuw gegraven grachten. De bekendste was de Bosbrug.

Van Bassen was ook een bekwaam architectuurschilder. Hij specialiseerde zich in de weergave van (fantasie)architectuur en in- en exterieurs van gebouwen, waarbij de nadruk kwam te liggen op de weergave van de perspectief. Een fraai staaltje van zijn kunnen is het schilderij met de Nieuwe Kerk aan het Spui. Het paneel, dat 1650 is gedateerd, toont ons het ontwerp voor deze kerk waarmee de bouwmeester van het Hof van Holland, Pieter Arentsz. Noorwits († 1669), de ervoor uitgeschreven prijsvraag had gewonnen.

Jan Martszen de Jonge, Anthonie Palamedesz. en Esaias van de Velde hebben een aantal van zijn architectuurstukken van figuren voorzien.Nieuwe Kerk Den Haag
Hij hielp Pieter Adriaansz Noorwits bij het ontwerpen van de Nieuwe Kerk (aan het spui), de eerste speciaal voor protestanten ontworpen kerk in Den Haag. De kerk werd gebouwd in 1649-1656 omdat de Grote Kerk in het centrum te klein was geworden.

De kerk lag voor de demping van de grachten op een eiland tussen het Spui, de Rotterdamse Veerkade, Amsterdamse Veerkade, Stille Veerkade, de Paviljoensgracht en de St. Anonusburgwal. In de kerktuin bevindt zich het grafmonument van Spinoza.
In de kerk bevindt zich een orgel dat gebouwd werd door Johannes Duyschot in 1702. Uit de bouwtijd resteert nog het grootste deel van het pijpwerk en de kast. Het orgel werd in 1867 verbouwd door één van de beste orgelmakers van die tijd, het bedrijf van Christian Gottlieb Friedrich Witte. Zij pasten het orgel aan, zodat het ook goed bruikbaar werd voor Romantische muziek.


De bouwstijl van de architecten was die van het Hollands classicisme maar heeft ook elementen uit de renaissance. Zoals veel kerken uit die tijd is de Nieuwe Kerk een centraalbouw. De grondvorm van de kerk is echter complex: ze bestaat uit 2 achtvlakken die door een smaller deel zijn verbonden en waarin o.a. de preekstoel is geplaatst.

Beide architecten stierven voordat de kerk in 1656 in gebruik werd genomen. Dit leidde later tot de legende dat Van Bassen zelfmoord zou hebben gepleegd, omdat hij onzeker was over de kapconstructie. De grote houtconstructie steunt namelijk alleen op de buitenmuren van de kerk, zoals van binnen mooi is te zien. Wel, die fraaie constructie heeft het inmiddels drieënhalve eeuw prima uitgehouden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 45.