kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Berg Arkitektkontor AB

Zweeds architectenkantoor, opgericht in 1958 door architect Anders Berg (1916-2008).

website: Stockholm: de plaatselijke, modernistische architectuur uit de Jaren twintig, het Schröderhuis van Rietveld. En ook, toen het aankwam op de organisatie van de verschillende gebouwen, de ongebouwde architectuur van de Russische constructivist Leonidov. Zijn hantering en ordening van pure vormen in een open ruimte bleek de oplossing voor het gebouwencomplex in Stockholm dat bestaat uit een bolvormige arena, een paar kantoortorens en een overdekt winkelcentrum.

In een gesprek met Svante en Kerstin Berg, twee architecten van genoemd architectenbureau, valt dat op: hoe vrijelijk men omgaat met vormen en stijlen die de architectuur-geschiedenis heeft opgeleverd. Zij beklemtonen echter dat het hen niet gaat om het kopiëren van stijlen. Imitatie verafschuwen zij, Je moet kunnen zien dat een gebouw van deze tijd is. Wel laten zij zich door allerlei stijlen en structurele oplossingen uit het verleden inspireren, maar uiteindelijk komen ze tot een transformatie, een aanpassing aan het huidige tijdsgewricht.

Ondanks hun open houding ten opzichte van de architectuur-geschiedenis is er toch zoiets als een Berg-gebouw herkenbaar. Het gebouw is helder, recht door zee, modern en straalt optimisme uit. Ook heeft het kantoor een voorkeur voor het modernisme. Niet het 'klassieke modernisme', want dat past niet In deze tijd, dat is te saai en heeft te weinig details. Wel een modernisme dat krachtige vormen combineert met detaillering op het 'lagere niveau', daar waar mensen zich bevinden en de ruimte gebruiken. Het zijn vooral kleine verrassingen die zich niet opdringen. Verrassingen die je alleen ziet als je erop Iet en waar je genoegen aan kunt beleven. Bijvoorbeeld in de Globe; deurklinken in de vorm van die Globe. Een eeuw geleden was een dergelijke aandacht voor details onder architecten heel gewoon. Svante en Kerstin Berg zouden graag zien dat die houding weer gemeengoed werd.

Dat binnen het architectuurbureau Berg een voorkeur leeft voor moderne architectuur, wil niet zeggen dat andere stijlen taboe zijn. Zo kreeg de terminal voor binnenlandse vluchten van luchthaven Arlanda een voorgevel die eruit ziet als een solide muur. Als je vanuit Stockholm op het vliegveld aankomt. moet je eerst door deze muur; daarna kom Je In de ruime, van veel glas voorziene hal en opent zich het luchtruim alsof Je reeds opstijgt. De architecten die aan het project meewerkten, waren in die tijd gefascineerd door het Italiaanse neo­rationalisme: zij zagen dat het een bruikbaar vocabulair bood om de muur als strenge scheiding vorm te geven­.

Binnen het architectenkantoor wordt nooit voorgeschreven hoe een gebouw eruit moet zien. Er wordt een projectteam gevormd, dat in principe het ontwerp mag bepalen. Dit geeft ruimte aan inbreng van alle betrokken architecten. De uitkomst is op voorhand niet gegeven. Zij geloven niet, zoals ze duidelijk maken In het business Ideavan hun kantoor, in 'the lonely wolves, the climbers, the Isolated masters', zij geloven dat samenwerking tot een hogere kwaliteit leidt. Ook stellen ze dat het in de architectuur niet om de persoon van de architect gaat, maar om het uiteindelijke resultaat.

Svante en Kerstin Berg zijn zich sterk bewust van de verantwoordelijkheid van de architect. Anders dan de kunstenaar gebruikt de architect het geld van een ander. Daarom kan hij niet geheel zijn eigen gang gaan, zijn eigen doeleinden nastreven. Ook de cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid: naar de samenleving toe. Ze wijzen hun cliënt hierop als deze er zelf weinig oog voor heeft. Soms moeten ze met de vuist op tafel slaan. Bij de Globe wilde de opdrachtgever op een gegeven moment de ramen in de overspanning schrappen. Daarmee zou geen daglicht de ruimte meer binnen kunnen dringen. Voor het echtpaar Berg was dat onaanvaardbaar, niet om esthetische redenen maar om functionele: de ruimte zou onaangenaam en onwerkbaar worden.

Bij high-tec gebouwen nemen opdrachtgever en architect hun verantwoordelijkheid vaak onvoldoende in acht. Deze gebouwen mogen er dan imponerend uit Zien, het is niet veel meer dan 'deco'. Structureel deugen ze zelden. Bovendien blijken ze extreem duur in het onderhoud. Toch zien Svante en Kerstin Berg de waarde van slecht functionerende gebouwen als het Centre Pompidou: ze kunnen dienen als inspiratiebron.

Svante en Kerstin Berg streven geen effectbejag na. Ook zijn ze er niet op uit om wereldberoemde gebouwen te maken. De mooiste prijs die je als architect kunt krijgen is volgens hen dat mensen het gebouw goed kunnen gebruiken en dat ze ervan gaan houden. - (bron: archidea 1994)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.