kunstbus
Dit artikel is 19-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bjarne Mastenbroek

Bjarne Mastenbroek (1964) studeerde in Delft. Na zijn studie werkte hij als freelance architect bij Mecanoo in Delft en voor Yago Conde en Enric Miralles in Barcelona.

Vlak voor het winnen van de Europan II competitie in 1991 werd het bureau van Gameren - Mastenbroek architecten opgericht door Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek.

Europan 2 - Dick van Gameren (1962) en Bjarne Mastenbroek Winnaar 1e prijs voor De Hessenberg.

1991 - 1996 Woongebouw de Hunnerstaete,
Na het winnen van de Europan prijsvraag kregen Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek deze opdracht op een alternatieve locatie aangeboden. 57 woningen in de vrije huursector: 54 driekamerwoningen en drie vierkamerwoningen en 500 m2 bedrijfsruimte en een parkeerdak,

Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek (1964) sloten zich in 1994 bij de Architectengroep aan. Binnen dit gerenommeerde architectenbureau dachten zij eerder aan interessante grote opdrachten toe te komen dan in een zelfstandige praktijk.

Bjarne Mastenbroek, Michaël Snitker, Elif Katik en Dick van Gameren,
De architctengroep heeft sinds zijn oprichting in 1956 een brede ervaring opgedaan in de woning- en utiliteitsbouw, maar ook grootschalige binnenstadsprojecten en de ontwikkeling van masterplannen voor complexen met gemengde functies, behoren tot het uitgebreide takenpakket. Thans telt dit bureau ruim 90 medewerkers.

1995-1997 Dubbele villa KBWW - Ontwerp MVRDV i.s.m. Bjarne Mastenbroek

Van Gameren en Mastenbroek blijven binnen het bureau samen opdrachten uitvoeren waaronder een dubbel woonhuis (1998) in Utrecht en de woongebouwen 'Het Oeverpad' (1998) en 'Het Zuiveringspark' (1998) in Amsterdam-West.

1997 - 1999 Woongebouw BO5
1997 - 2002 Theehuis Posbank, Rheden Mastenbroek hadden geen ervaring in scholenbouw toen zij voor de uitbreiding van het Brederocollege werden gevraagd. Vermoedelijk is de wijze waarop zij met meervoudig grondgebruik omgingen in een woongebouw in Nijmegen aanleiding voor deze opdracht, waar al eerder enkele architecten de tanden op stuk hadden gebeten.
Het bestaande oude schoolgebouw uit de jaren dertig was in de loop der tijd verbouwd en uitgebreid met noodlokalen. Vooral het achterterrein was rommelig en slordig. Ook had de school dringend behoefte aan een nieuwe imago: een nieuwe naam, een nieuw uiterlijk en een nieuwe entree.
Het nieuwe bouwdeel aan de achterzijde bevat enkele praktijklokalen, een aula en twee gymnastieklokalen. In de gevel is met grote letters de nieuwe naam Bredero College aangebracht. Het dak van dit bouwdeel kan worden gebruikt als voorplein en bevat tevens de nieuwe entree. Hierdoor werd het oude gebouw gemakkelijker in te delen en te gebruiken.
Als contrast met het monumentale, bakstenen bestaande gebouw is de nieuwbouw informeel en licht met veel glas. De begane grondgevel aan de Meeuwenlaan fungeert als een grote etalage. Erachter liggen de bakkerij, de keuken en het restaurant, dat twee keer per week voor het publiek is geopend. Tussen restaurant en keuken is ook een glaswand aangebracht. Het restaurant is in de afgeronde hoek gesitueerd. Tussen de ingang voor restaurantbezoekers en een tweetal sportlokalen ligt een trap naar het hoger gelegen plein. Het dakplein is aan de straatkant voorzien van een balustrade; een sportveld is van een gaashek voorzien. Op de blinde wand van het bestaande gebouw is een reusachtige foto van een leerling van Gerald van der Kaap aangebracht, die halfjaarlijks wordt vernieuwd. Via een luie trap kan het binnenterrein worden betreden. De nieuwbouw is zodanig gevormd dat een oude boom gespaard is gebleven.
Tussen lokalenvleugel en gymnastieklokalen ligt een aula met zicht op het binnenterrein. Sportlokalen en aula zijn ook afzonderlijk en buiten schooltijd te gebruiken. In de aula zijn felle, frisse kleuren toegepast.

1999 - 2000 Watertank Woningen.
Zomer 2002 besloot Bjarne Mastenbroek zelfstandig verder te gaan. In 2002 richtte Bjarne Mastenbroek met Ad Bogerman Bureau SeARCH op.
Twee bekende ontwerpen van Mastenbroek zijn het Posbank paviljoen van Natuurmonumenten en het cultureel educatief centrum Triade in Den Helder. Beide projecten zijn genomineerd voor de Gouden Piramide, de door de Nederlandse overheid ingestelde jaarlijkse prijs voor 'inspirerend opdrachtgeverschap' in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Een ander project van zijn hand is de renovatie en vernieuwbouw van boerderij de Wolzak te Eefde.

stedenbouwkundige plan van Atelier Pro. Bjarne Mastenbroek en Dick van Gameren namen de vrijheid om de rigide splitsing van woon- en kantoortorens los te laten en maakte er één groot gebouw van.. Binnen een grote glazen stolp met gemeenschappelijk semi-openbare, semi-buitenruimte zijn de woningen en kantoren als losse units samengebracht onder een gemeenschappelijk glazen dak. Tussen de verschillende functies ontstaan grote binnentuinen, waar men het gehele jaar goed kan toeven. Ook ontstaat er een extra buffer voor het hinderlijke geluid van het nabijgelegen treinstation. De glazen stolp garandeert op verrassende wijze de daglichttoetreding tot de verschillende functies in het gebouw.

Bjarne Mastenbroek is gekozen als architect voor het Rozendaalcomplex in Roombeek. In deze voormalige textielfabriek verrijst een cultuurcluster voor de wijk Roombeek in Enschede in een combinatie van restauratie en nieuwbouw. In het complex worden het museum Environ, het Van Deinse Instituut, het Centrum voor Beeldende Kunst en kunstenaarsateliers gehuisvest. Het voorlopig ontwerp voor het Rozendaalcomplex moet in het voorjaar van 2004 af zijn. Naar verwachting opent het cultuurcluster eind 2006 haar deuren.

SeARCH ontwikkelt met een twintigtal internationale architecten en medewerkers architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur en onderzoekt nieuwe producten en materialen. De resultaten van gemeenschappelijke ontwerpsessies worden in samenwerking met verschillende disciplines ontwikkelt en getoetst om zo innovatieve, originele en onverwachte oplossingen een kans te geven. SeARCH werkt momenteel aan een 65.000m2 mixed-use project in Almere, onderdeel van het masterplan van O.M.A./ Rem Koolhaas & Floris Alkemade, de Nederlandse ambassade in Ethiopië, een 80.000m2 mixed-use project nabij het Centraal station in Amsterdam en enkele woningbouwprojecten in Nederland.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 651.