kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

BNA kubus

De BNA kubus wordt toegekend aan architecten die een bijdrage hebben geleverd aan de bevordering van het kwalitatief niveau van de beroepsuitoefening, of aan de bevordering van de wijze van totstandkoming van de gebouwde omgeving.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.