kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bob Van Reeth

bOb van Reeth

bOb van Reeth, architect en Vlaamse rijksbouwmeester.
De grote 'O' is ontstaan, lang geleden, door een tekort aan de kleine 'o' tijdens het zetten van de drukletters.

Geboortedatum: 26 februari 1943
Geboorteplaats: Temse

Opleidingen:
Architectuur aan het Hoger Sint Lukas-instituut te Schaarbeek (Brussel), diploma met onderscheiding.
Stage te Zwitserland.

bOb van Reeth studeerde in de jaren '60 aan het sint-lucas instituut, waar men in die jaren een van de meest vooruitstrevende en vernieuwende architectuuropleidingen in de lage landen kon volgen. Reeds tijdens zijn opleiding bleek van reeth al een talent, zo kreeg hij tijdens die episode al opdrachten voor een uitgeverij te kalmthout en een juwelierszaak te antwerpen.

Zijn grootste inspiratie haalde bOb van vroeger uit voorbeelden als horta, piranesi, aldo rossi, bOb dylan en de belgische chaos. In zijn beginjaren was hij namelijk vooral bezig met het loskoppelen van de architectuur van strakke stramienen en recepten. Hij bewondert dan ook de regelloosheid, de vitaliteit en de vulgariteit van de vlaamse koterijen, zoals hij beschrijft in ' de achterkant van belgië.' van reeth wilde bovendien bouwen zonder clichés en voorbeelden, hij wou komen tot een soort spontane, maar toch gecontroleerde bouwwijze. hij poogde te komen tot een houding van een sauvage savant. zelf noemt hij zijn werk uit deze periode 'boers', maar hecht daar geen denigrerende waarde aan, want ware architectuur, zoals men op school leerde vond hij niet interessant. hij had meer oog voor de concrete invulling van de ruimte, waar een gezin in moest leven. hij wilde het wonen loskoppelen van een vaste architectuur ( en vice versa. ) zo kwam hij tot de creatie van intelligente ruimtes met duurzame structuren zonder deze vast te pinnen op een immobiel woonschema.

1968: zelfstandig architect,
Met zijn diploma op zak in 1968, trekt hij naar Mechelen.

1969 Restaureert en betrekt een huis in het begijnhof te Mechelen.
Dit inspireert hem ook tot het oprichten van het project krokus in 1975 met onder andere marcel smets en jean-paul laenen. zij zullen in de eerste plaats ijveren voor het vrijwaren van de historische site rond het begijnhof, maar hun gevecht tegen de megalomanie van de vastgoedsector zal uitgroeien tot een groep voor (steden-)bouwkundige reflectie. de formatie mag dan ook hun ding doen op de biënnale van venetië 1976.

Huis botte te mechelen
In Mechelen kreeg hij de kans om enkele huizen te ontwerpen en te renoveren waarbij hij zich volledig mocht uitleven. het huis botte te battel is hier het bekendste van, maar ook het huis baumann en bogaerd2 zijn van zijn hand. de idee achter zijn werken was toen heel revolutionair: hij wilde onbevangen, als een soort sauvage savant, een woning construeren, die niet te reduceren was tot enkele vaste recepten en modellen. zo maakte hij bijvoorbeeld in de woning huysse een apart 'residentie' voor de kinderen met een eigen toegangspoort. deze zeer frisse houding, zeker wat betreft binnenhuisarchitectuur, zorgde ervoor dat mechelen toen uitgroeide tot een mini- mekka van contemporaine bouwkunst.

1972 stichting ArchitectenWerkGroep (AWG).
(in 1987 omgevormd tot coöperatieve vennootschap, met als vennoten Geert Driesen, Filip Delanghe, Christine de Ruijter, Jan Verrelst en Ilse VanBerendoncks )

1973 uitbreiding onze-lieve-vrouw-college te antwerpen

1975 oprichting krokus met marcel smets en jean-paul laenen voor renovatie en opwaarderen van de buurt rond het mechels begijnhof.

Als oprichter en vennoot van het architectenbureau AWG is bOb van Reeth niet onverdienstelijk bezig. sedert de jaren '80 regent het daar opdrachten, vooral in verband met gewone huizen. grotere projecten daarentegen worden ook niet afgeslagen, zo is er bijvoorbeeld het fel gecontesteerde ontwerp voor de uitbreiding van het casino kursaal in oostende dat ook een stukje zee in zal nemen.
In Delft wordt bij de Zuidpoort het plan uitgevoerd dat is gebaseerd op de stedenbouwkundige hoofdopzet van dit bureau. Daarnaast is van Reeth bekend van onder meer het ontwerp voor de Mariaplaats in Utrecht. Ongeveer 80% van de opdrachten van AWG komen uit Nederland.
antwerpen

Erkenning werd hem bezorgd door de eugène baie prijs in 1983.
In de volgende jaren volgden dan enkele tentoonstellingen, ook buiten de landsgrenzen van Belgie. Naderhand werd hij nog twee maal genomineerd voor de mies van der prijs, in 1990 voor het huis van roosmalen te antwerpen en in 1994 voor het zuiderterras ook in antwerpen.

1985 huis van roosmalen te antwerpen

1988 medestichter van de faculteit 'Licentie in de Bouwkunst' (ingenieurarchitect) aan de Universiteit Gent RUG.

In zijn latere werk blijft de inspiratie van het perceel en omgeving zeer belangrijk. van reeth tracht nog steeds het resultaat niet te doen afhangen van wat men hem aanleerde. ieder gebouw moet op zich kunnen staan zonder daarom te breken met de buurt. zo staat zijn ontwerp voor het casino kursaal nog gedeeltelijk in de zee en vindt men in het huis van roosmalen op de antwerpse kaaien een soort canon die refereert aan de zeevaart. over zijn huidige theorieën kan je meer te weten komen in ' architectuur is niet interessant' ( 1994 bij uitgeverij hadewijch) waarin bOb van debatteert met willem koerse, een vriend en filosoof.

Mies van der Rohe Award for European Architecture, Barcelona (1992).
Het oorspronkelijke Zuiderterras, een vierkanten gebouw in neo-classicistische stijl, werd omstreeks 1886 samen met de afdaken en wandelterrassen op de rechtgetrokken Scheldekaaien gebouwd en brandde uit in 1973. In 1989-1991 werd het Zuiderterras heropgebouwd: een project van bOb Van Reeth, in opdracht van de huidige eigenaars.
Transparantie van het gebouw was het uitgangspunt van bOb Van Reeth bij het ontwerp van het Zuiderterras. Dit uit zich in een materiaalkeuze van metaal gecombineerd met veel glas. In het interieur werd dit verder aangevuld met warm hout en transparante linnen gordijnen. Een wisselspel van spiegels en grote ramen schept een sfeer van oneindige ruimte en verbondenheid met het water.

1990 kantoorgebouw voor uitgeverij altoria goede pers te averbode.

1993 competitie casino kursaal oostende, winnend ontwerp.

1994 stedelijk ontwikkelingsproject mariaplaats te utrecht
Een hedendaagse vertaling van de oorspronkelijke immuniteitsbebouwing (Kanunnikenklooster) aan de Mariaplaats te Utrecht. Sociaal veilige routes door het gebied, wit gestucte gevels om tussen de dichte bebouwing daglicht te reflecteren, een hedendaagse vertaling van klassiek Hollandse architectuurstijlen: de meest pregnante kenmerken van dit inmiddels tot hét voorbeeld gebombardeerde project.

1994 receptie en tuinpaviljoen seppenshuis te zoersel

1999-2003: Benoeming tot Vlaams Rijksbouwmeester van Vlaanderen
Met als taak het selecteren, stimuleren en adviseren bij de projecten van de Vlaamse Overheid.
Met een dienst die is uitgegroeid tot zo'n 20 medewerkers selecteert hij goede ontwerpers voor de overheid, en zorgt hij er voor dat 'bouwheren voorbeeldige bouwheren zijn'. Hiermee wordt bedoeld dat de overheden op alle niveaus, op een goede en bewuste wijze omgaan met het opdrachtgeverschap. Onder meer is nu bereikt dat de overheden, naast een droog programma van eisen, een projectdefinitie opstellen waarin hun ambities en missie naar voren komen. Tevens heeft hij in drie achtereenvolgende jaren de 'Meesterproef' gecreëerd, waarin architectuurstudenten en kunstenaars de kans hebben gekregen te werken aan reële projecten.

2002-2003 TU Delft
van Reeth wil vooral studenten begeleiden die bezig zijn met de laatste fase van hun studie. Ontwerpend onderzoek is datgene dat hem het meeste boeit, want zoals hij zegt: 'Ik ben niet iemand die weet, maar iemand die zoekt.'.

bOb van Reeth is geen vreemde op de faculteit, waar hij reeds enkele malen gastdocent is geweest. Hij zal voor een periode van drie jaar en voor anderhalve dag per week, het team van Leen van Duin, Umberto Barbieri, en Richard Foque gaan versterken. Graag verteld van Reeth over zijn toekomstige inbreng jegens deze personen en de studenten: over hoe hij architectuur beziet en wat zijn visie is op het lesgeven.

bOb van Reeth: 'Wat mij vooral bezig houdt is 'culturele duurzaamheid'. Vanuit de vorige eeuw hebben wij geleerd dat de steden en gebouwen enorme milieukosten met zich meebrengen. We kunnen het ons niet permitteren om op dezelfde manier te blijven bouwen en te consumeren. Met z'n allen moeten we proberen daar verandering in te brengen, hetgeen een groot aantal consequenties met zich meebrengt op het soort van infrastructuren en gebouwen die we moeten ontwerpen.
Vandaag de dag kunnen we reeds gebouwen maken die in plaats van energie consumeren, energie produceren, maar dit gebeurt echter nog veel te weinig. Het is belangrijk dat studenten en afgestudeerden zich daarvan bewust zijn, want vanuit ontwikkelaars zullen dergelijke ontwikkelingen niet komen. Het zal eerder moeten gebeuren vanuit het overheidsbeleid en van onderuit, vanuit de nieuwe generaties.

Architectuur is voor mij: het zoeken is naar architectuur, ik weet eigenlijk niet wat architectuur is. Het ontwerpen betekent voor mij het doen van onderzoek: ik ben niet iemand die weet, maar iemand die zoekt. Dat is de enige manier om iets te vinden. Het ontwerpend onderzoek is datgene dat mij het meeste boeit, veel meer dan bijvoorbeeld de uiteindelijke beeldvorming, waarop momenteel te veel nadruk op wordt gelegd.

Ik heb altijd beweert dat lesgeven heel belangrijk is, niet om mensen 'te overtuigen' maar om 'te getuigen van'. Als ik rondkijk in Europa , dan merk ik dat de meest interessante figuren altijd les gegeven hebben. Ik ben van mening dat het ook een verantwoordelijkheid is jegens de jeugd, dat het een taak is om dingen door te geven. Niet om te overtuigen nogmaals, maar om te getuigen over hoe je zelf met het vak bezig bent en waarom je bepaalde zaken in hemelsnaam doet.
'

AWG Architecten in Antwerpen in samenwerking met EGM Architecten uit Rotterdam.

Hoogleraar Architectonisch Ontwerpen, Henry Van de Velde-Instituut, Hogeschool Antwerpen.
Docent of gastdocent aan verschillende architectuurinstituten in België en Nederland.
Jaarlijks jurylid in binnenlandse en buitenlandse architectuurscholen.

ARCHITECTUURONTWERPEN
AWG staat al 30 jaar voor eigentijdse ontwerpen m.b.t.:
Stedelijke gehelen, o.a. Leieboorden / Kortrijk
Gebouwen, o.a. huis Van Roosmalen / Antwerpen, Vlaams Huis te Hasselt, Koning Boudewijnstadion teBrussel, RUG Diergeneeskunde / GentObjecten (meubelen en gebruiksvoorwerpen)

NEDERLAND
Sinds 1992 is AWG - bOb Van Reeth - architecten ook erg actief in Nederland met het opmaken van gedifferentieerde bouwprogramma's:
Stedenbouwkundige programma's met desgevallend architecturale uitwerking: Mariaplaats / Utrecht, Van Oeverengronden / Bussum, De Bun / Huizen, Voorzieningen Centrum Parkwijk / Utrecht, Zuidpoort / Delft, Stationszone / Hilversum, Riedijkshaven / Dordrecht, Elisabethgasthuis / Leiden, Veemarktkwartier / Tilburg.
Architectuuropdrachten: Java-eiland (Noord-Zuid) / Amsterdam, Stadshart / Alphen a/d Rijn, Parade /Bergen op Zoom, Klapwieker / Weesp, Sonneville / Céramique-Maastricht, Inkhoek / Amsterdam, Ledig Erf / Utrecht, Bastion Groote Dok West / Hellevoetsluis.

DEELNAME AAN NATIONALE EN INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN
1976: Biënnale van Venetië, 1980: Londen, 1988: Berlijn, 1990: Moskou en Londen, 1991: Barcelona, 1991: Architectuurbiënnale Venetië en Buenos Aires, 1993 & 1994: Amsterdam, 1994: Dordrecht, 1995: Maastricht en de Brakke Grond, Amsterdam, 1996: Bordeaux en Brussel, 1997: Barcelona, 1998: Utrecht, 1999: Sao Paulo,

VERDER
Heeft tal van onderscheidingen ontvangen in België en Nederland, o.a. nominatie Mies van der Rohe-prijs 1992, nominatie stadsvernieuwingsprijs, Archinorm stadsverfraaiingsprijs 1998.
Veelgevraagd gastspreker op lezingen en voordrachten, vooral in België en Nederland
Publicaties in talrijke boeken en tijdschriften.
Medeauteur van het boek 'Architectuur is niet interessant' (gesprekken met Willem Koerse)
Voorzitter van de Raad van van de CVBA ArchitectenWerkGroep
Lid van talrijke artistieke en bouwkundige verenigingen
Jurylid van belangrijke architectuurwedstrijden

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 18.