kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Charles Estourgie

Nederlandse architect,

Estourgie werd geboren in 1884 te Amsterdam. Zijn opleiding kreeg hij op het architectenbureau van Ed. Cuijpers, waar hij opklom tot Chef de Bureau. Het Bureau van Ed. Cuijpers was een ware broedplaats voor jong talent. Tegelijkertijd met Charles Estourgie waren hier ook de later beroemd geworden architecten van de Amsterdamse School M. de Klerk en P. Kramer werkzaam.

Zijn eerste zelfstandige opdracht kreeg Estourgie in 1912. Het betrof een kantoorgebouw voor de margarinefabiek van Jurgens in Oss. In hetzelfde jaar vroeg Frans Jurgens hem een landhuis te bouwen in Nijmegen, Huis Heijendael.

Nijmegen
Charles Estourgie besloot met zijn gezin naar Nijmegen te verhuizen. Estourgie introduceerde de architectuur van de Amsterdamse school in Nijmegen. Verspreid over Nijmegen staan nog talloze huizen van zijn hand, die kenmerken hebben van deze stijl. De betekenis van architect Estourgie voor Nijmegen kan moeilijk worden overschat. Hij verrijkte de stad met een groot aantal markante gebouwen, die vrijwel allemaal een fantasievol ontwerp combineren met een bijzondere detaillering en een gedegen uitwerking.

De eerste jaren werkte Estourgie veel in Oss, met name voor de familie Jurgens. Hij bouwde er diverse fabrieken, twee arbeiderswijken, een middenstandswijkje, een aantal woonhuizen en tekende er een uitbreidingsplan en het ontwerp voor een nieuw stadhuis.

1912-1914 'kasteeltje Heyendaal'
De wat oudere Nijmegenaren hebben nog goede herinneringen aan Huize Heyendaal. Ze speelden in het park, gingen vissen in de vijvers of mochten drijver zijn, want er werden vijf keer per jaar jachtpartijen gehouden. In 1912 liet Ossenaar Frans Jurgens het kasteeltje bouwen. Architect Charles Estourgie ontwierp voor hem het landhuisachtige kasteeltje in een neo-Hollandse Renaissancestijl. Voor de inrichting van het landhuis trok Jurgens binnenhuisarchitect Antonius Trautwein aan. Hij liet uit diverse hoeken antieken interieur-onderdelen overkomen in verschillende zeventiende en achttiende eeuwse stijlen. Wand- en plafondschilderijen, schouwen, betimmeringen, deurpartijen en losse onderdelen, die nu bescherming genieten als Rijksmonument.

1913 Villa Saxon Holme
Villa Saxon Holme aan de Javastraat in Nijmegen. De villa is gebouwd in 1913 in opdracht van de Engelse accountant F.H. Hague. Het is het tweede ontwerp dat Charles Estourgie in Nijmegen uitvoerde. Hague was de accountant van Jurgens. De villa vertoont met haar klassieke elementen en vakwerk topgevels zowel kenmerken van de Nieuw Historiserende stijl als de Cottagestijl. De invloed van Estourgie's Amsterdamse leermeester Eduard Cuijpers is nog onmiskenbaar aanwezig.

Estourgie verhuisde in 1921 zelf van de Oude Stadsgracht naar de Javastraat, waar hij het pand tegenover Saxon Holme betrok.

Vanaf de jaren twintig kreeg Estourgie steeds meer opdrachten in Nijmegen vooral van religieuze orden en congregaties. Zij gaven hem opdrachten voor studiehuizen, kloosters en scholen.

1923 Mariënbosch
Architect Charles Estourgie was huisarchitect van de Zusters J.M.J., voor wie hij onder meer klooster en internaat Mariënbosch bouwde. Hij zette indertijd een robuust ontwerp neer: een toren met bolle erkers vormt de boeg van het burchtachtige gebouw in carrévorm. In deze carré bevindt zich het hof met twee binnentuinen; van elkaar gescheiden door de kloosterkapel met het prachtige interieur, en omgeven door de oude kloostergang. Estourgie leverde een gebouw met eeuwigheidswaarde af. Niet voor niets werd Mariënbosch in 2001 op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

1923 Bisschop Hamerhuis
Het Bisschop Hamerhuis was oorspronkelijk een studiehuis dat in 1923 werd gebouwd in opdracht van de Paters van Scheut. Deze ontwierp gelijktijdig het klooster Mariënbosch en de twee gebouwen vertonen nogal wat overeenkomsten, al zijn de gevels van het Bisschop Hamerhuis veel soberder uitgevoerd dan die van Mariënbosch. Dominerend is de oosterse pagode die het gebouw bekroont. Dat Chinese torentje trekt alle aandacht naar zich toe. Het is een verwijzing naar Bisschop Hamer en de andere in China werkende scheutisten. Hamer werd in 1900 tijdens zijn missiewerk in Mongolië gedood. De twee schoorstenen hadden oorspronkelijk ook oosters geïnspireerde afdekkingen. Het voormalige studiehuis bevat ook een glas-in-loodkunstwerk van de gebroeders Van der Essen ter nagedachtenis aan de bisschop. Het gebouw is in gebruik bij van de Hogeschool.

Tekende voor de linkervleugel van het bekende Canisiuscollege (1931).
Het Canisiuscollege had oorspronkelijk een symmetrische opzet. In de loop der tijd vonden echter verschillende toevoegingen plaats, waardoor deze symmetrie verdween. In 1930-1931 werd een linkervleugel toegevoegd, die door Charles Estourgie was ontworpen in de stijl van de rest van het complex. In dit deel, dat nog steeds bestaat, werd een grote studiezaal voor de zogenaamde externe leerlingen ingericht. In 1936-37 werd aan de noordwestzijde een kapel toegevoegd, ontworpen door Alexander Kropholler. In 1986 werd dit gebouw gesloopt, net vóórdat het vanwege zijn 50-jarig bestaan als monument had kunnen worden aangewezen. Al met al komt het er op neer dat er nog slechts een kwart van het vroegere Canisiuscollege overeind staat.

Ontwierp de C.A.P. Ivens-bank in het Hunnerpark (1936)
De bank is genoemd naar C.A.P. Ivens, fotograaf en vader van de wereldberoemde cineast Joris Ivens. Ivens had op de hoek van de Lange Brouwerstraat en de Priemstraat een winkel in fotografieartikelen. Al vanaf 1906 ijverde hij voor de bouw van een verkeersbrug over de Waal. Op de bank staat dan ook: 'Hulde aan den onvermoeiden strijder voor de Waaloverbrugging'.

1946 Kapel Bemmel
Op en om de heuvel werd in september en oktober 1944 zwaar en bloedig strijd geleverd tussen Duitse en Britse infanterie en tankeenheden. Ter nagedachtenis daarvan werd in 1946 deze veldkapel gebouwd.

Estourgie was niet alleen artistiek bevlogen, maar ook op sociaal gebied zeer betrokken bij de stad. Hij was mede-organisator en initiatiefnemer van allerlei religieuze evenementen en liefdadigheidprojecten.

In 1950 overleed Estourgie. Het architectenbureau werd voortgezet door zij zoon Charles jr.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 204.