kunstbus

Dit artikel is 03-12-2009 voor het laatst bewerkt.

Charles Vandenhove

Belgisch architect, geboren 3 juli 1927 in Teuven. Het architectenburo Luik.

'De architectuurtaal kan je niet van de ene dag op de andere veranderen',

Charles ridder Vandenhove begon z'n carrière als adept van Bauhaus en andere moderne stromingen, maar heeft met het klimmen der jaren steeds vaker de klassieke waarden omhelst. In een uitgebreid interview ging Vandenhove kortelings in op de funktie van de stad en de rol die de architectuur hierin moet spelen. We hebben een aantal opmerkelijke uitspraken uit dit interview gelicht en ze hieronder op een rij gezet.

'Toen ik begon dacht ik werkelijk dat we met de voortgang van de techniek ook een nieuwe wereld konden bouwen. Nu ben ik er van overtuigd dat het onmogelijk is alles te wijzigen. Het is niet mogelijk om uitgaande van de nieuwe technische uitvindingen een universele architectuur te scheppen. Kijk bijvoorbeeld naar monumenten als het Schröderhuis van Rietveld. Bewonderenswaardig als uitvinding, maar het blijft een concept, dat niet geschikt is voor de dagelijkse praktijk. Wat we tekenen moet voor de uitvoerenden interessant en plezierig zijn, dat is de opgave die wij als architect onszelf moeten stellen'.

Na enige filosofische bespiegelingen over z'n teruggrijpen naar oude, vertrouwde waarden in de architectuur als de tempel en de woning, gaat Vandenhove dieper in op de moderne, avantgardistische architecten zoals Rem Koolhaas en Jean Nouvel. 'Het zijn theoretici, waar ik veel bewondering voor heb. Maar al die bewijzen van vooruitgang hebben geen materiaal opgeleverd dat stabiel genoeg is om een stad te bouwen. Men heeft voor de architectuur van morgen nog niet de passende materialen ontwikkeld. Met carbon­titanium bouw je geen huis, laat staan een stad.
Nee, dan zie ik veel meer in het herstel van de waarde van de stad. Met mijn architectuur wil ik de stad weer aan de mensen teruggeven. Wij hebben in Europa, in tegenstelling tot de Nieuwe Wereld, een eeuwenoud, schitterend verleden. Aken, Maastricht, Amsterdam, het zijn toch staaltjes van zeldzame architectuur?
Dat zouden we moeten repareren, koesteren en ze tot het centrum van de beschaving van morgen maken. Zo wil ik het doen. We hebben buitengewone kansen om te praten, om te communiceren. Als we dat kunnen verbeteren... en als we daar plezier in kunnen hebben, ook al weet je dat het niet objectief of meetbaar is ... of misschien niet de moeite waard ...
Laten we plezier beleven aan het gezamenlijk creëren van een wereld die in onze tijd past. En laten we die met genoegen in stand houden'. - (Bron: Archidea 1990)

Biografie
In 1945 studeerde Vandenhove af aan de Luikse hogeschool Saint-Luc en in 1951 aan de hogeschool voor architectuur La Cambre in Brussel.

Vandenhove verwierf grote naamsbekendheid met zijn ontwerp voor de universiteitscampus Sart-Tilman van de Universiteit van Luik in de jaren '70. Bij het project Cour Saint-Antoine in de binnenstad van Luik, liet Vandenhove zien dat moderne, functionalistische ideeën kunnen samengaan met respect voor het historische weefsel van oude steden. Vanaf de jaren '90 is Vandenhove vooral actief in Nederland. Veel van Vandenhove's woongebouwen worden gekenmerkt door halfronde zinken daken, Franse balkons en Louvre-luiken.

In een inspirende samenwerking tussen kunstenaar en architect, werkte Vandenhove in de jaren '80 en '90 samen met kunstenaars als Sol LeWitt, Daniel Buren en Giulio Paolini aan o.a. het academisch ziekenhuis in Luik, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. Ook bij de renovatie en inrichting van zijn woonhuis, het 16e eeuwse stadspaleis Hôtel Torrentius in Luik, waren kunstenaars nauw betrokken.

In 2007 gaf het verzamelaarsechtpaar Charles en Jeanne Vandenhove hun kunstverzameling in langdurige bruikleen aan het Bonnefantenmuseum te Maastricht.

Projecten
Academisch ziekenhuis C.H.U., Luik, Sart-Tilman, 1962-1987
Sporthal Standard, Luik, 1968
Universiteitssporthal Luik, Sart-Tilman, 1972
Renovatie en nieuwbouw Hors-Château en Cour Saint-Antoine, Luik, 1978-1985
Renovatie Hôtel Torrentius, Luik, 1981
Renovatie Munttheater, Brussel, 1986
Renovatie en uitbreiding Koninklijke Schouwburg, Den Haag, 1991, 1999
Appartementengebouw de Liefde, Bilderdijkstraat, Amsterdam, 1992
Woningbouw Charles Voscour, Maastricht, 1993
Renovatie Théâtre de la ville de Paris, Parijs, 1996
Woningbouw Kanunnikkencour, Maastricht, 1996
Paleis van Justitie, 's-Hertogenbosch, 1998
Woningbouw Poort van Breda, Breda, 1999
Faculteitsgebouw Rijksuniversiteit Groningen, 2001
Appartementengebouw Statenplein, Dordrecht, 2003
Woningbouw Getsewoude, Hoofddorp, 2003
Antenne du CPAS, Laeken, Brussel, 2003
Appartementengebouw De Kölleminder, Venlo, 2006
Appartementengebouw Céramique, Maastricht, 2009


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Vandenhove


Pageviews vandaag: 2031.