kunstbus
Dit artikel is 18-08-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Chris Vegter

Ir. J.G.C. (Chris) Vegter (Leeuwarden, 1940) werkt vanaf 1971 in Leeuwarden en vormt vanaf 1975 een maatschap met zijn vader, onder de naam architektenburo irs. VEGTER b.i.

Chris Vegter ontwierp o.a. de ABN Bank aan de Willemskade in Leeuwarden, het Districtsbureau voor de Rijkspolitie, het Belastingkantoor te Dokkum en het EKP voor PTT Post te Leeuwarden. Voor het Friesland College in Leeuwarden werd de Campus aan de Julianalaan met diverse gebouwen ontwikkeld. Een omvangrijk en bijzonder object is het door Vegter jr. ontworpen pompstation van drinkwaterbedrijf Vitens in Spannenburg (1982). In de jaren 2011 en 2012 kwamen daar het Ontkleuringsgebouw en het Ontgassingsgebouw bij, als belangrijke nieuwe fasen voor de drinkwaterkwaliteit. Buiten Friesland ontwierp hij onder meer voor Rijkswaterstaat het bedieningsgebouw bij het sluizencomplex bij Lith en de verkeerscentrale “de Wijde Blik” nabij de Wijkertunnel te Velsen.

In 2013 besloot Chris Vegter, inmiddels 72 jaar, te stoppen met zijn praktijk. Door de crisis liepen de werkzaamheden terug.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 54.