kunstbus
Dit artikel is 11-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

classicistische architectuur

In de 19e eeuw bleef de belangstelling voor de klassieke bouwkunst bestaan. De klassieke voorbeelden werden echter niet 'vrij behandeld', zoals in de renaissance en de barok. In plaats daarvan werden de voorbeelden letterlijk gekopieerd, zoals bijvoorbeeld de Arc du Triomphe (1806) in Parijs, door Chalgrin. De bouwkundige elementen uit de klassieke oudheid worden zo zuiver mogelijk toegepast: zuilen worden bijvoorbeeld niet meer als versiering, maar alleen als constructief (dragend) element toegepast. De 19de-eeuwse bouwkunst wordt daarom vaak wel neoclassicistisch genoemd.

Onder Napoleon wordt het centrum van Parijs uitgerust met triomfbogen (Arc de Triomphe) , zegezuilen (Colonne Vendome) en tempelachtige bouwwerken (zoals de Madeleine-kerk).

In Nederland werden door de slechte economische omstandigheden weinig belangrijke bouwwerken gebouwd. Een van de nieuwe gebouwen is de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam (1837) door Suys. Kenmerken van het neoclassicisme in Nederland zijn het timpaan of fronton (driehoekige afsluiting van de gevel). Vrijstaande zuilen, of in ieder geval in de muur opgenomen zuilen (pilasters), kapiteel en kroonlijsten en sterk benadrukte ingangpartijen in het midden van de vaak symmetrische voorgevels. Uitgangspunt voor het neo-classicisme waren de vijf zuilentypen, elk met een eigen uitstraling: Toscaans, Dorisch, Ionisch, Corintisch en Composiet.

In de stadsaanleg overheerste de voorkeur voor een stelsel van assen met monumentale pleinen en straten, net als in de barok. Een voorbeeld hiervan is het Place de l'étoile met de Arc du Triomphe in Parijs, dat precies op de as van het Louvre ligt.

In de 20ste eeuwse bouwkunst is het gebruik van klassieke elementen lang gemeden. Het modernisme uitte zich in een sober functionalisme. Eind jaren zestig kwam hierin verandering. Het architectenduo Venturi en Scott Brown vond inspiratie in de commerciële straatarchitectuur van Las Vegas. Dit leidde tot de geboorte van de postmoderne architectuur, waarin classicistische elementen zijn toegestaan. Bekend zijn de sociale woningbouwprojecten van architect Bofill in de Parijse voorsteden. Het complex 'Les Eschelles du Baroque' is vormgegeven als een amfitheater. Monumentale zuilen van spiegelglas bedekken de komvormige gevel. Trigliefen en metopen sieren de daklijst.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 876.