kunstbus
Dit artikel is 16-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dankmar Adler

Duits-Amerikaans architect, 03.07.1844 Lengsfeld - 1900 Chicago, belangrijk exponent van de school van Chicago ( Chicago School ).

Adler leidde, samen met Louis Sullivan, een in de VS toonaangevend architectenbureau. Zij bouwden veel kantoorgebouwen en warenhuizen, met toepassing van staalskeletconstructies, o.a. het Wainwright Building in St. Louis (1890-91), een wolkenkrabber op U-vormige plattegrond, een stalen skelet en baksteenbekleding.

Louis Henri Sullivan
Louis Henri Sullivan (1856-1924), de belangrijkste Architect van de School van Chicago kwam in 1879 op het bureau van Dankmar Adler (1844-1900) een ingenieur van Duitse afkomst die zich na de Burgeroorlog in Chicago als Architect had gevestigd en technisch zeer bekwaam was. In 1881 werd Sullivan zijn compagnon en volledig verantwoordelijk voor de Vormgeving. Dankmar Adler loste de technische vraagstukken op en was meer verantwoordelijk voor de zakelijke kant van het kantoor.

Auditorium building, 1887-1889, Chicago
Het eerste grote werk van de beide Architecten was het 'Auditorium Building' gebouwd tussen 1886 en 1890 een theater met 4.000 zitplaatsen, omringd door een hotel en kantoorlokalen. Adler loste alle vraagstukken op betreffende constructie, Akoestiek, ventilatie en toneelinstallaties. Het gebouw kreeg geen volledig skelet, inwendig zijn kolommen van gietijzer toegepast, de buitenmuren zijn traditioneel gemetseld. Rondbogen (Romaans) beheersen de gevel. De Architectuur die door Sullivan werd verzorgd is verwant aan het Marshall Field Warehouse van Henry Hobson Richardson (1838-1886) dat toen in aanbouw was. Het interieur van het auditorium is een van de meest originele creaties van die periode.

Twee wolkenkrabbers, het 'Wainwright Building' in St. Louis, 1890-1891, en het 'Guarantee Building', 1894-1895, thans 'Prudential Building' in Buffalo zijn beide met een staalskelet gebouwd. De gevelwanden vertonen een regelmatig patroon van verticale bouwelementen en horizontale rijen ramen; ornament is wel aanwezig, maar valt nauwelijks op. De skeletconstructie is volledig zichtbaar gelaten. De uiterlijke Architectuur is in overeenstemming met de verticale lijnen van de skeletconstructie maar terwille van Ritme en verhouding wijkt de gevelindeling af van de dragende constructie. De slanke pijlers boven het basement bevatten slechts om de andere een stalen kolom. In het basement zijn geen pijlers zonder dragende functie aanwezig. De architectuur berust dus niet uitsluitend op de Constructieve samenstelling van het gebouw.

Frank Lloyd Wright
De jonge Architect Frank Lloyd Wright werkte van 1887 tot 1893 bij Adler en Sullivan. Tussen hem en Sullivan, die hij 'zijn geliefde leermeester' noemt, is een wisselwerking geweest. Ze hebben van elkaar geleerd maar ze bleken te verschillend van opvatting te zijn om blijvend samen te werken.

Guaranty trust building (nu Prudential Building), 1894-95, Buffalo (New York)
Geen historische reminiscenties. Onbeperkte interpenetratie van binnen en buiten (centraal principe van 20ste-eeuwse bouwkunst). Geeft indruk van lichtheid en gewichtloosheid. Eerste meesterwerk van de vroege wolkenkrabbers. Hij was bepalend voor het ontwerpen van wolkenkrabbers door de verticaliteit te beklemtonen, met als resultaat dat de pilasters die de ramen scheiden ononderbroken doorlopen over de hele hoogte van het gebouw.

In 1895 werd de firma Adler en Sullivan ontbonden. Beide Architecten zetten hun praktijk zelfstandig voort. De invloed van de Chicago School was toen al verminderd. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 684.