kunstbus
Dit artikel is 08-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Emilio Ambasz

In Argentinie geboren en nu in New York werkende architect, designer en theoreticus en curator, geboren 13 juni 1943 in Resistencia (Argentinië).

Als alternatief voor de dominerende wijze waarop gebouwd wordt, plaatste Ambasz energie-technologische overwegingen centraal in zijn architectonische werk. Zijn idee van architectuur als "landscapes of ecological shelter" kan als post-technologisch aangeduid worden.

Als designers ontwikkelden Ambasz en Piretti twee internationaal in het oog springende nieuwe soorten kantoor- en woninginrichting (Vertebra Seating System, 1976 en Dorsal, 1980), alsook twee verkeerstechnisch verlichtingssystemen (Logotec 1980 en Oseris, 1981).

Biografie
Ambasz studeerde in 1966 af in architectuur aan de Princeton University. In 1967 ging hij er lesgeven en een jaar later doceerde hij aan de Hochschule fur Gestaltung in Ulm. Hij keerde terug naar Princeton en werd daar korte tijd hoogleraar.

In 1967 was hij een van de medeoprichters van het avant-gardistische Institute of Architecture en Urban Studies in New York.

Hij werd al op 27-jarige leeftijd tot 1976 curator van de designafdeling in het Museum of Modern Art van New York waar hij in 1971/1972 de legendarische expositie van Italiaans design 'Italy: The New Domestic Landscape'organiseerde.

In 1977 richtte hij in New York het ontwerpbureau Emilio Ambasz & Associates op, gevolgd in 1981 door de Emilio Ambasz Design Group.

Internationaal veelgeprezen ontwerpen zijn de 'architectuur is hij onder meer bekend van het regeringsgebouw in Fukuoka in Japan.

Ambasz is bekend vanwege zijn bijzondere gebouwen waarbij de natuur een hoofdrol speelt.

Tot zijn architecturale projecten behoren het Center for Applied Computer Research and Programming in Las Promesas, Mexico (1975), het Grand Rapids Art Museum in Michigan (1975), het Museum of American Folk Art in New Vork (1980) en het San Antonio Botanical Garden Consevatory in Texas (1982).

Ambasz vindt dat design niet alleen aan functionele eisen moet voldoen, maar evenzeer in onze metafysische behoeften moet voorzien; een filosofie die is sterk beïnvloed door onder anderen Charles Rennie Mackintosh.
Naar Ambasz' mening zijn de verschillen tussen Europees en Amerikaans design het gevolg van tegengestelde historische gezichtspunten: 'Europa's eeuwige zoektocht blijft die naar Utopia, de mythe van het einde. Amerika's terugkerende mythe is die van Arcadia, het eeuwige begin.' (Ann Lee Morgan, Contemporary Designers, Londen, 1985, blz. 25). Hij beweert dat vormgevers het verleden en de toekomst in hun werk moeten leren verenigen en een 'poëtische vorm aan het pragmatische moeten geven'.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.