kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

fantasie architectuur

Fantasie architectuur heeft betrekking op de weergave van gefantaseerde gebouwen in de schilderkunst die ontstond onder invloed van het boek Perspective... (1604), waarin Hans Vredeman de Vries de grondregels van het wetenschappelijk perspektief beschreef. Tevens diende dit werk als een voorbeeldenboek, een staalkaart van aan de klassieke oudheid ontleende bouw- en sierelementen. Op basis hiervan ontstonden schilderijen met fantasiearchitectuur, een mengeling van klassieke en middeleeuwse architectuurelementen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.