kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groep 32

Groep '32 (1932-1950)

Groep 32 is een in 1932 o.a. door Albert Boeken opgerichte afsplitsing van de Opbouw en De 8. Onder leiding van architect Arthur Staal was deze bouwkundige stroming van mening dat het functionalisme te ver doorgeschoten waren in het Nieuwe Bouwen. Arthur Staal, zoon van de Amsterdamse School architect Jan Frederik Staal, was van mening dat de functionalisten van o.a. De 8 en Opbouw het bouwen te wetenschappelijk benaderden. Zij noemden zich de traditionele functionalisten. Groep 32 deed een poging de classicistische Barok nieuw leven in te blazen. In een tijdperk van moderne bouw gaven zij het classicisme een laatste stuip, hoewel die stijl algemeen was afgezworen.

De architecten van de Groep 32 richtten zich op minder functionalistische architectuur dan de groep architecten van De 8. Hoewel de 2 groepen probeerden samen te werken kwam het later tot een breuk. Zanstra zei hierover: 'Voor de oude generatie functionalisten was architectuur een kwestie van ontwerpen van zuivere constructies voor zuivere functies. Wij vonden dat ook de schoonheid van de vorm belangrijk was', en: 'Form follows function is waar, maar niet helemaal waar'.

Kenmerken
De architecten van Groep 32 lieten zich inspireren door de bouwkunst uit het verleden, met name de Nederlandse classicistische Barok. Hun bouwwerken zijn te herkennen aan gebogen muren en kromme lijnen. Ook zijn verdere kenmerken van de Barok te herkennen.

Een van de voornaamste architecten van deze groep is Van Ravensteijn, met zijn eigentijdse barok. Hij werkte aanvankelijk in de trant van De Stijl, maar later werkte hij steeds meer met gebogen wanden, en de kromme lijn. Hij bouwde onder andere het Holland van 1859, in Dordrecht. Om de hoogtewerking te bevorderen plaatste de architect de schoorsteen in het midden van het bouwwerk. (Dordtenaren betitelden het al snel als bonbonnière en stoomboot op het droge.) Door het materiaalgebruik en de grote glasoppervlakken had het gebouw een modern karakter, maar vertoonde ook de invloed van het neoclassicisme.
Ook heeft Van Ravensteijn het Centraal Station van Rotterdam ontworpen, waar ook de Diergaarde Blijdorp staat. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam was één van de eerste tuinen die door een architect ontworpen werd. Van Ravensteijn was verantwoordelijk voor het hele ontwerp; de Rivièrahal, de prachtige entrees, de toren, de paden en wegen, de vijver, de dierenverblijven. De karakteristieke gebouwen van Ravensteijn vormen nog steeds een prominente aanblik in de Diergaarde. Helaas zijn veel van de gebouwen inmiddels afgebroken.

Andere architecten van Groep 32 zijn Komter, Holt, Piet Zandstra, Elzas, Giesen, Sijmons, J.P. Kloos. Zij bouwden in dezelfde periode. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 752.