kunstbus
Dit artikel is 12-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gunnar Daan

Gunnar Daan (Plasmolen 1939 - Oosternijkerk 2016) was een Nederlandse architect en beeldend kunstenaar.

Daan werd geboren in de gemeente Mook en Middelaar in een intellectueel milieu, met als ouders de arts Albert Daan (1900-1988) en drs. Maria Johanna (Tietske) Stiemens (1906-1993) en volgde het Gymnasium (Beta) in Deventer.

Bouwkundeopleiding aan de Technische Hogeschool in Delft van 1959 tot 1965. Daarna werkzaam op een Leids ingenieursbureau en op het architectenbureau van K.L. Sijmons in Amsterdam.

Hij vestigde zich als zelfstandig architect in Noord-Friesland (1971). Dit bureau was vanaf 1974 gevestigd in het Friese Oosternijkerk en verhuisde in 2004 naar Birdaard. De naam van het bureau was Gunnar Daan Doeke van Wieren Architecten, afgekort GDA of GD Architecten. Gunnar Daan verliet het bureau per 1 april 2005 en werd opgevolgd door Bauke Tuinstra, waarna het bedrijf in 2009 verderging onder de naam TWA architecten.

Hij vervulde verschillende docentschappen, onder meer aan de Academie van Bouwkunst van Groningen (1978-1990), waarvan hij na het inrichten van de architectenopleiding als lesplaats van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst coördinator was.

Hij was hoogleraar constructieve integratie aan de Technische Universiteit in Delft van 1990 tot 1995 en vervulde verschillende bestuursfuncties, onder meer
bij de Welstandscommissie van de stad Groningen (1986-1992; als voorzitter 1991-1992).

Aanvankelijk bouwde Daan vooral in de Noord-Friese regio. Hij werd in brede kring bekend met het ontwerp voor Galerie Waalkens (1982-1984; i.s.m. Thon Karelse) in Finsterwolde. Hij ontwierp onder andere een postkantoor in Ulrum (1986-1988), het gemeentehuis van Zuidhorn (1990-1997), een havenkantoor (1989-1990) en een botenhuis (1989-1992) in Groningen. Hij won de meervoudige opdracht voor het Waagstraatproject.

In Daans oeuvre vermengen zich traditionalistische, (post)moderne, in- en uitheemse motieven. Geometrie, de karakteristieken van de plek en de geschiedenis van de architectuur zijn zijn voornaamste ontwerpuitgangspunten. Hij ontwerpt ook meubilair en monumentale beeldende kunst. Hij vervaardigde een van de Stadsmarkeringen in stad Groningen (1990).

Daans oeuvre bestaat vooral uit woningen. Hij staat bekend als een eigenzinnig architect die zich niet conformeert aan de smaak van het publiek en meer waarde hecht aan het oordeel van collega's.

Groningen

In 1991 was Daan een van de kandidaten voor het nieuwbouwproject aan de Waagstraat in Groningen. Hoewel zijn ontwerp door een vakjury werd verkozen, kreeg het ontwerp van de Italiaan Adolfo Natalini 84% van de stemmen van de inwoners van Groningen, terwijl slechts 9% de voorkeur had voor dat van Daan. Daan was woedend over deze gang van zaken en noemde het ontwerp van Natalini "Anton-Piekarchitectuur". Vanwege de afwijzing van zijn ontwerp stapte hij op als voorzitter van de Groningse welstandscommissie.

Hij overleed op 77-jarige leeftijd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 681.