kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hector-Martin Lefuel

Architect van het Louvre.

Louvre, Noord-Westvleugel (Rue Tivoli), 1852-57, Parijs
Van L.T.J. Visconti en Hector-Martin Lefuel. Sommige elementen komen van het oude Louvre. Conglomeraat van renaissance, barok. De paviljoenen zijn opvallend versierd met sculpturen, zonder organische samenhang (cfr. voluten boven dubbelzuilen op hoekpaviljoenen).
Sinds de schittering van het Tweede Keizerrijk tot bewondering strekte van de hele wereld, werd het nieuwe Louvre als model genomen voor vele gebouwen. Eclectisch.
Het Louvre herbergt een van de grootste musea ter wereld. Direct aan de Rue de Rivoli bevind zich de noordelijke Richelieuvleugel, uit de 17e eeuw, die in de 19e eeuw door Louis Tullius Visconti en Hector Lefuel uitgebouwd wordt tot aan de Tuileriën. Tot aan de jaren '80 bevond zich hier het Franse ministerie van Financiën.

In 1871 brandden de Tuileriën af, en pas vier jaar later nam Lefuel, die Napoleon III had geassisteerd met zijn voltooiingen, de restauratie op zich.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.