kunstbus
Dit artikel is 05-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hindrik Eldering

Hindrik (Hink) Eldering (Hoogkerk 1915 - Leeuwarden 1993) was een architect.

Hindrik Eldering treedt in de voetsporen van zijn grootvader architect Cornelis Hermanus Eldering (Suameer 1854 - Hoogkerk 1932). Hindrik Eldering was van gereformeerde komaf. In die tijd was het nog heel gebruikelijk dat je je boodschappen deed bij de bakker en slager uit je eigen zuil. En zo zal dat ook gegaan zijn wanneer er een architect nodig was. Zo ontwierp Eldring voor de gereformeerden in Wieringermeer een kerkgebouw (1949) in Middenmeer. In de periode 1949-1975 ontwierp hij 17 gereformeerde kerken in Nederland. Kenmerkend voor het werk van Hindrik Eldering zijn de glas-in-betonvensters zoals bij de Gereformeerde kerken in Ens (1954-'55) en Bant (1954). De in Bant toegepaste zeszijdige centraalbouw komt ook terug bij zijn kerken te Aalden (1954), Castricum (1955) en Schoondijke (1956-'57).

Architect Cornelis Hermanus Eldering (Suameer 1854-Hoogkerk 1932) en zijn kleinzoon en beroepsgenoot Hindrik Eldering hebben vooral in Friesland en Groningen een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre nagelaten. Buiten deze twee noordelijkste provincies van ons land was Cornelis rond de wisseling van de negentiende en de twintigste eeuw ook een tiental jaren actief in Amsterdam. En ontwierp Hindrik onder meer gebouwen in de drooggelegde Wieringermeer en de Noordoostpolder.

Cornelis en Hindrik werkten in een tijd dat de verzuiling nog een belangrijke rol speelde in de Nederlandse samenleving. Hun grote betrokkenheid bij de gereformeerde kerk zorgde ervoor dat zij voor deze geloofsgroep de nodige kerken en scholen mochten bouwen.

Cornelis, die woonde en werkte vanuit Hoogkerk, deed dat in delen van de provincies Friesland en Groningen. Het werkgebied van de in Leeuwarden woonachtige Hindrik was veel groter, door hem ontworpen kerken staan op diverse plaatsen in het land.
Zo was Hindrik in 1956 onder meer verantwoordelijk voor het in die tijd spraakmakende imposante complex aan het Europaplein in Leeuwarden, bestaande uit het Eurohotel en de naastgelegen garage en appartementen. Het hotel, een 9-laags gebouw, was de eerste hoogbouw van de stad aan wat toen nog het Harlingerplein heette. Terwijl Cornelis het nog altijd beeldbepalende postkantoor in Hoogkerk ontwierp. Twee van zijn ontwerpen zijn nu Rijksmonument: een rentenierswoning in Oostermeer en een villaboerderij in Suameer.

Hindrik Eldering overleed op 28 januari 1993 in Leeuwarden op de leeftijd van 78 jaar.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.