kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

International Style

Architectuurstroming in het begin van de 20ste eeuw waarin werd gebroken met het bombastische en volumineuze bouwen uit de eeuwen daarvoor. De 'International Style' heeft als hoofdkenmerken platte daken, geometrische bouwmassa's, witte gepleisterde muren en afwezigheid van ornament. In de International Style bestond een algemene voorkeur voor lichte bouwtechnieken, voor synthetische moderne materialen en voor gestandaardiseerde modulaire onderdelen, die gemakkelijk te produceren waren en de bouw vereenvoudigden. Skeletconstructies genoten de voorkeur boven metselwerk omwille van de hypothetische flexibiliteit van het 'plan libre'.

De International Style wordt ook wel Bauhaus stijl, Modern Movement en in Nederland het Nieuwe Bouwen genoemd. J.J.P. Oud, Le Corbusier, Mies van der Rohe en W. Gropius golden als de Grote Vier van deze moderne bouwkunst. Ook verwijst de 'International Style' naar het werk van Le Corbusier en zijn volgelingen, die eind jaren '20 en in de jaren '30 een gestileerdere en minder sobere versie van het Modernisme propageerden.

Philip Johnson
Philip Johnson vertrekt als jonge afgestudeerde naar Europa. Daar ontmoet hij onder andere Mies van der Rohe. Johnson is erg onder de indruk van wat hij in Europa ziet en zeer enthousiast over de 'nieuwe architectuur'. In 1932 organiseerde Philip Johnson de roemruchte tentoonstelling 'Modern Architecture: International Exhibition' in het MoMA dat toen onder leiding stond van Alfred H. Barr jr.. Deze zag in het werk van modernisten als Le Corbusier, Jacobus Johannes Pieter Oud, Walter Gropius en Ludwig Mies van der Rohe een universele stijl die landsgrenzen oversteeg - wat niet was voorgekomen sinds de Middeleeuwse zogenaamde internationale gotische stijl. Het begeleidende boek 'The International Style: Architecture since 1922', dat Johnson samen met criticus Henry Russel Hitchcock schreef, voorzag aldus de beweging van zijn naam.

Websites:
. www.archipelvzw.be
. www.casavrolik.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 255.