kunstbus
Dit artikel is 09-07-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan David Zocher

Jan David Zocher jr. (Haarlem, 12 februari 1791 - aldaar, 8 juli 1870) was een Nederlands architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect. Hij introduceerde de landschapstuin in Nederland en ontwierp verschillende classicistische gebouwen. Zijn vader Johan David Zocher Sr. (1763-1817) en broer Karel George Zocher (1796-1863) waren ook tuinarchitect.

Johan David Zocher Sr. (Thurgau, 1763 — Soest, 1817) was een Nederlandse architect en tuinarchitect. Zocher werd in Thurgau, geboren en kwam in ongeveer 1780 naar Nederland. Zijn opleiding als tuinarchitect kreeg hij bij zijn latere schoonvader J. G. Michaël.[1] Twee zonen, Jan David Zocher jr. en Carl George Zocher werden ook architect en tuinarchitect. Vooral Jan David heeft veel met zijn vader samengewerkt. Ook kleinzoon Louis Paul Zocher werd tuinarchitect.
Zocher heeft de landschapsstijl van Michaël verder ontwikkeld in zijn ontwerpen en reorganisatieplannen voor onder andere de tuinen van de Hartekamp (vanaf 1790); Meer en Berg bij Heemstede (1794); Woestduin (circa 1800) en Bosch en Hoven (circa 1800).
In 1807 werd hij door koning Lodewijk Napoleon Bonaparte benoemd tot architect van paleis en tuin van Huis ten Bosch en van het koninklijk verblijf in Utrecht. In 1808 gaf Lodewijk Napoleon Zocher Sr. de opdracht een reorganisatieplan voor de Haarlemmerhout te maken. Het niet-uitgevoerde ontwerp van 1809 dat hij waarschijnlijk samen met zijn zoon heeft gemaakt, is door Zocher jr. gesigneerd. - (Zocher kreeg zijn eerste opleiding als architect-tuinarchitect van zijn vader. In 1809 werd hij door koning Lodewijk Napoleon benoemd tot kwekeling in de bouwkunde (pensionaire), een benoeming waaraan een verblijf in het buitenland verbonden was: twee jaar Parijs en twee jaar Italië. Later, tijdens een reis door Engeland, maakte vooral het werk van de tuinarchitect Humpry Repton grote indruk op hem. Na zijn terugkeer naar Nederland volgde hij zijn vader op als landschapsarchitect van koning Willem I.

Ontwerpen
In 1821 maakte J.D. Zocher jr. een ontwerp voor verandering van de Haarlemse stadswallen (de bolwerken) in een wandelgebied. In 1808-1819 had hij al samen met zijn vader een ontwerp gemaakt voor de Haarlemmerhout (dat niet werd uitgevoerd), in 1827 maakte hij een nieuw ontwerp, deze keer werd het wel uitgevoerd. In 1833 ontwierp hij de Vuurtoren J.C.J. van Speijk in Egmond aan Zee.

Beurs van Zocher
Zijn beroemdste gebouw was de Beurs van Zocher. Dit beursgebouw, dat veel weg had van een Griekse tempel, werd in 1845 voltooid en op 10 september dat jaar door koning Willem II geopend. In 1903 werd het echter afgebroken, omdat het te klein was geworden. Hier staat nu de De Bijenkorf, op de hoek van de Dam. Een nieuwe beurs werd gebouwd, de Beurs van Berlage.

Parken
In 1827 verzocht de Utrechtse burgemeester Van Asch van Wijck hem een ontwerp te maken voor het Zocherplantsoen, de parkaanleg langs de stadssingels in Utrecht. Het Utrechtse stadsbestuur aanvaardde zijn ontwerp in 1829. De uitvoering, vanaf 1850 samen met zijn zoon Louis Paul Zocher, duurde tot 1870. In 1834 ontwierp Zocher het park bij Huis te Linschoten.In 1840 ontwierp hij op de oude stadswallen van Amersfoort het huidige Zocher-plantsoen, wat in 2006-07 werd teruggebracht in oude luister. In 1860 ontwierp hij het parkje Schoonoord in Rotterdam. In 1864 ontwierp hij samen met zijn zoon het Amsterdamse Vondelpark. Rond 1870 ontwierp hij Het Park in Rotterdam. In 1890 werd zijn plan voor het Westbroekpark goedgekeurd, maar slechts ten dele uitgevoerd, namelijk tussen de Witte Brug en de Van Lennepweg.

Begraafplaatsen
In 1828 ontwierp hij de begraafplaats Kleverlaan (Zuid-Akendam) in Haarlem, Begraafplaats Soestbergen in Utrecht en de begraafplaats te Heemstede. In de periode 1869-1931 werden de parkaanleg en het padenstelsel van begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen gerealiseerd. In 2008 werden deze ingeschreven als monument.

Zocher en Comp.
Jan D. Zocher was vennoot van Zocher en Comp., een bedrijf met grote kwekerijen ten noorden van de Kloppersingel in Haarlem. Ze exploiteerden 'Rozenhagen', een boom- en vaste planten kwekerij. Als kind groeide hij op deze kwekerij op aangezien de familie daar woonde. In 1837 fuseerde het bedrijf met Voorhelm Schneevoogt, en er werden sindsdien ook bollen en knolgewassen geteelt.
In 1845 werd Jan D. en zijn zoon Louis P. vennoot in de firma JD en LP Zocher, die zich uitsluitend bezig hield met het ontwerpen en aanleggen van tuinen.
In 1969 werd de Fa. J.D. Zocher opgericht, een aftakking van J.D. Zocher & Voorhelm Schneevoogt. Deze boomkwekerij was ook op Rozenhagen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_David_Zocher

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 6.