kunstbus
Dit artikel is 20-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jean François Chalgrin

Frans architect, 1739 Parijs - 20.01.1811 aldaar

Chalgrin was een van de scheppers van de Louis XVI-stijl en bouwde in classicistische stijl herenhuizen en kerken (Saint-Philippe du Roule te Parijs). Hij ontwierp de Arc de Triomphe de l'Etoile maar deze werd voltooid door Blouet in 1839. (Summa)

Biografie
Chalgrin was een leerling van Giovanni Niccolò Servandoni. Nadat hij in 1758 de Prix de Rome had gewonnen, vertrok hij naar Italië om te studeren. Terug in Frankrijk werd Chalgrin al snel aangenomen als inspecteur van publieke werken van de stad Parijs.

Saint-Philippe-du-Roule, 1764-84, Parijs
Overgang naar romantisch classicisme. Terugkeer naar zuiver basiliekplan. Geen versiering, zuiverheid, rigide onbeweeglijkheid, gebrek aan massiviteit. Deze rigiditeit is niet zoals bij Caserta de uiting van een zieltogende stijl, maar weloverwogen. (?)

In latere periodes verzorgde Chalgrin aanpassingen aan het gebouw van het Collège de France en het Palais du Luxembourg. In 1777 wijzigde Chalgrin een deel van het interieur van de Saint-Sulpice, de Parijse kerk die zijn leermeester Servandoni veertig jaar eerder van een façade had voorzien.

Arc de Triomphe de l'Étoile, 1806-1836, Parijs, Chalgrin en anderen. Na zijn overlijden in 1811 overleed werd deze door de architect Guillaume Abel Blouet voltooid.
De triomfboog is afkomstig van de Antieken als gedachtenis aan een overwinning en meestal ter ere van een keizer. De twee Parijse bogen zijn aan Romeinse voorbeelden ontleend. De Arc de Triomphe steekt boven alle vergelijkbare bouwwerken uit. Door het weglaten van de gebruikelijke zuilen komt het sprekende massief ernstig en harmonisch naar voor, wat doet denken aan de strenge architectuur van de revolutie. (KIB 19de 207)

De Arc de Triomphe of de Triomfboog is een bekend bouwwerk in Parijs, in het 8e arrondissement.
Het bouwwerk is gebouwd op het Place Charles de Gaulle (vroeger Place de l'Étoile), een van de drukste verkeerspleinen van Parijs, aan het westelijke eind van de Champs-Élysées, waar twaalf lanen samenkomen. Deze triomfboog is 50 meter hoog, de op een na grootste in de wereld, alleen in Korea staat een grotere. Hij is zelfs zo groot dat er een waaghals met een vliegtuig door is gevlogen. De bouw begon in 1806, ter ere van een van Napoleons overwinningen bij Austerlitz. Pas rond 1834, onder koning Lodewijk Filips, werd de bouw voltooid.

Geschiedenis
In 1806 gaf Napoleon de opdracht de Arc de Triomphe te bouwen. Het ontwerp van Jean-François Chalgrin (1739-1811) werd aanvaard. Chalgrin had daarvoor al gewerkt aan het Collège de France, aan het Palais en de Jardin du Luxembourg en aan de Saint-Sulpice.
In 1810 werd keizerin Marie-Louise voorgesteld haar intrede te doen vanaf de Champs-Élysées. De muren van de Arc de Triomphe waren echter nog maar net iets hoger dan de grond, aangezien het twee jaar had geduurd om de grondvesten van dit monumentale bouwwerk te leggen. Chalgrin moest echter het bouwwerk tonen zoals het er afgewerkt zou uitzien en liet een trompe-l'oeil maken van timmerwerk en beschilderd doek.
In 1811 werd de bouw van de Arc, die nog geen 10 meter hoog was, stilgelegd omwille van de dood van de architect en de militaire tegenslagen van Napoleon.
In de periode 1832-1836 werden de werken, die stil hadden gelegen onder de restauratie, beëindigd onder de heerschappij van Lodewijk Filips.
In 1840 werd de as van Napoleon tijdens een imposante ceremonie onder de Arc doorgereden.
In 1854 legde baron Haussmann het plein opnieuw aan en creëerde hij zeven nieuwe avenues. De voorgevels van de gebouwen die rond de Arc stonden werden door architect Jacques Hittorff ontworpen, en gaven een homogene aanblik.
In 1885 bracht het lichaam van Victor Hugo de nacht onder de Arc de Triomphe door.
In 1920 werd het lichaam van een onbekende soldaat, omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog, onder de Arc begraven.
In 1923 werd de herdenkingsvlam voor het eerst aangestoken.

Beeldhouwwerken
Op het monument zijn naakte Franse mensen te zien die bebaarde barbaren verslaan. De Arc de Triomphe is ontworpen door Jean-François Chalgrin naar het voorbeeld van de oude Romeinse triomfbogen. De beelden op de boog zijn door bekende beeldhouwers gemaakt: Jean-Pierre Cortot, François Rude, Antoine Étex, Pradier en Lemaire. Op de Arc staan een viertal beelden en taferelen uit de Franse geschiedenis: het vertrek der vrijwilligers van 1792 (beter bekend als de Marseillaise) door Rude, Vrede en Weerstand, beide door Etex, en nog een beeld door Cortot: de Triomf van 1810. In de binnenkant van de boog zijn namen gegraveerd van 558 belangrijke generaals. Boven de boog, zitten nog dertig schilden met daarop Napoleons belangrijkste overwinningen. Daaronder zitten weer een aantal beeldhouwwerken. Onder de Arc bevindt zich de tombe voor de onbekende soldaat, die gebouwd is na de Eerste Wereldoorlog, naar het voorbeeld van de Engelse tombe in de Westminster Abbey. Tevens zit daarnaast een eeuwig brandend vuur, om alle onbekende gevallenen te herdenken van de twee wereldoorlogen. Het is het eerste steeds doorbrandende vuur sinds de vlam uit de tempel van de Vestaalse maagden is gedoofd in 381 na Christus.

Replica's
In de Amerikaanse stad Las Vegas is een kleinere replica van de Arc de Triomphe gebouwd; in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang een grotere triomfboog naar het model van de Arc.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Triomphe_(Parijs).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 22.