kunstbus
Dit artikel is 13-07-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jetze Willem Janzen

Nederlands architect, ontwerper en interieurontwerper, geboren 7 Februari 1891 te Harlingen - overleden 3 december 1957 in Den Haag.

Biografie
Ouders: Jetze Janzen, geb. 28 Nov. 1866 en Sijke Molenaar, geb. 8 Aug. 1862.
Gehuwd met Hendrika Catharina Bruinsma, geb. 21 Juli 1890, Hoofd eener openbare Lagere Montessorischool.
Kinderen: Johanna Catharina, geb. 12 Apr. 1927.

Na de 3-j. H.B.S. en de Ambachtsschool bezocht te hebben, studeerde J. voor architect en werkte hij bij versch. architecten.
In Leerdam, waar hij o.a. in contact kwam met de architecten de Bazel en Berlage, bouwde J. verschillende glasfabrieken, woningen, school, vereenigingsgebouw enz.

De jonge J.W. Janzen richtte zijn aandacht in deze periode vooral op de keuken. In 1918 presenteerde hij in een prijsvraagontwerp een utopische kleine keuken waarin een kleine ijskast, een vuilniskoker en een centrale stofzuiginrichting waren getekend.

In 1920 won hij een zeer belangrijke prijsvraag voor een woning met een minimum verbruik aan warmte, licht en kracht, uitgeschreven
door het genootschap „Architectura et Amicitia", welk ontwerp ook in het buitenland veel belangstelling trok.

In 1923 ontwierp hij in een schouw ter gelegenheid voor de 'Ideal Home Exhibition' in Londen, een in de jaren twintig jaarlijks gehouden tentoonstelling gewijd aan binnenhuisarchitectuur. De schouw werd uitgevoerd in graniver van de N.V. Glasfabriek Leerdam.

Janzen werd naast Wils, Oud en Rietveld een van de jonge architecten die halverwege de jaren twintig uitgenodigd werden hun werk op Duitse tentoonstellingen te presenteren.

Toen Oud in samenwerking met Erna Meyer zijn modelkeuken in 1927 in de Weissenhofsiedlung presenteerde revancheerde Janzen zich sterk met zijn in 1929 in opdracht van de afd. 's-Gravenhage van de Nederlandse Vereeniging van Huisvrouwen ontworpen rationele Holland-keuken. Deze was geïnspireerd op de beroemde Frankfurter Küche van Schütte-Lihotzky waarvan er tussen 1926 en 1930 liefst 10.000 waren geplaatst in de nieuwbouwwijken van Frankfurt. Janzen besteedde in zijn 'rationele keuken' veel aandacht aan verlichting en ventilatie. Ook tijdsbesparing vond hij belangrijk: aanrecht, gootsteen en fornuis werden zo geplaatst dat de huisvrouw weinig heen en weer hoefde te lopen. In sommige grote wijken van Amsterdam als landlust zijn series van deze keukens uitgevoerd. Publicaties over deze keuken verschenen o.a. in het Bouwkundig Weekblad, „R.K. Weekblad", in „Het Landhuis" en in het „Bouwbedrijf".

Voorts restaureerde hij kerken, te Abbenbroek en Geervliet, Plompe Toren te Haamstede en Voorstraat 84, Brielle van de Vereeniging „Hendrik de Keyser".

J. stelt veel belang in normalisati en standaardisatie van het bouwbedrijf en is dan ook lid van vele normalisatie-commissies. Hiervan getuigen zijn activiteiten in de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland en in de Tecnische commissie van de Studiegroep Efficiënte Woningbouw. De modulaire coördinatie vond in hem steeds een volhardend pleitbezorger. Op verzoek van de C.P.I.A. schreef J. een prae-advies betreffende de normalisatie van woningen, voor het 13e Int. Architectencongres, in 1935 te Rome gehouden.

Sinds 1930 is hij gespecialiseerd op het gebied van de acoustiek en was als zodanig lid van de Orde van Nederlandse raadgevende ingenieurs. Hij was o.a. adviseur bij den bouw van de A.V.R.O.-studio en van de „Harmonie" te Leeuwarden.

Onder zijn leiding werden in 1930-1934 de kerk OLV van Zeven Smarten te Abbebroek (kerk te Geervliet gerestaureerd.

Te 's-Gravenhage was hij jarenlang lid van de Haagse welstandscommissie. In deze stad bouwde hij de laatste jaren ook twee van zijn belangrijkate bouwwerken: de kantoren voor de Aramco en de Hollandse Bank Unie (later opgegaan in de ABN-Amro Bank).

In zijn vrijen tijd houdt J. zich gaarne bezig met watersport. Hij was lid van „Architectura et Amicitia", pl.v.lid van de Welstandscommissie te 's-Gravenhage en lid van de Comm. van advies van „Stad en Landschap van Zuid-Holland". Ook was hij Officier in de orde van Oranje-Nassau.

Websites: www.bonas.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.