kunstbus
Dit artikel is 19-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jo Coenen

Prof. dr. ir. Jo Coenen2001 Openbare Bibliotheek Amsterdam en kantoren Oosterdokseiland Amsterdam

Nederlandse architect en stedenbouwkundige, geboren 1949 te Hoensbroek.

Amsterdam, Luxemburg en Berlijn.

Kenmerkend voor het werk van Jo Coenen is zijn aandacht voor stedenbouw en zijn gebruik van plint, colonnades en vides in zijn gebouwen, de zogenoemde "vriendelijke monumentaliteit". Hij heeft zijn inspiratie vooral uit het zuiden gehaald. Een van zijn leermeesters was de architect Luigi Snozzi uit het Zwitserse kanton Ticino. In het rijk geschakeerde landschap van de Nederlandse architectuur pleit architect en stedebouwer Jo Coenen voor meer historisch besef, meer diepgang, meer gevoel voor continuïteit.

Coenen werkte bij Luigi Snozzi in Zwitserland en korte tijd voor Aldo van Eyck & Theo Bosch. Hij start in 1979 zijn eigen architectenbureau in Eindhoven. In 1990 verhuist hij me zijn bureau naar Maastricht waar hij een aantal kleine ontwerpen realiseert.

Zijn bevlogenheid als architect is terug te zien in zijn werk, maar ook als docent wordt Coenen zeer gewaardeerd. Coenen heeft op meerdere binnenlandse en internationale universiteiten een leerstoel bekleed o.m.: Karlsruhe, Aken, Lausanne en Eindhoven en (sinds kort) Delft.

Bij zijn ontwerpen is zijn stedenbouwkundige oriëntatie terug te vinden, hij heeft veel aandacht en oog voor de inrichting van de openbare ruimte. In zijn ontwerpen gaat het hem om de wisselwerking tussen gebouw en stad; hij probeert ze te verweven tot een nieuwe eenheid. Jo Coenen kreeg grote bekendheid met de stedenbouwkundige plannen voor de Vaillantlaan in Den Haag, het KNSM-eiland (Oostelijk Havengebied) in Amsterdam, het Céramique terrein in Maastricht en het Smalle Haven-gebied met onder meer de Vestedatoren in Eindhoven. Daarnaast boog Jo Coenen zich ook over de bouw of renovatie van woonhuizen, villas, winkels, bibliotheken, scholen etc.

Ook deed Jo Coenen van zich spreken met gebouwen als het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam en de restauratie van het Glaspaleis te Heerlen. Het Rotterdamse grand café "Coenen", gevestigd op de kop van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), is vernoemd naar de architect.

Jo Coenen kreeg voor zijn werk verschillende prijzen, waaronder de BNA-kubus in 1995.

Biografie
Jo Coenen groeide op in Limburg, en ging aan de Technische Universiteit Eindhoven studeren, waar hij in 1975 als architect afstudeerde en kort daarna als docent werkzaam werd.

Na zijn studie heeft Coenen korte tijd voor Aldo van Eyck & Theo Bosch gewerkt.

In 1979 startte hij zijn eigen architectenbureau in Eindhoven.

Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam 1988 - 1993

Als ontwerper en supervisor van de Haagse Vaillantlaan (1989 - 2005) schreef hij een quasi-klassieke bouwdoos van bouwelementen voor die de laan een coherent karakter moesten geven.

In 1990 verhuisde hij met bureau naar Maastricht. Hij realiseerde in deze periode een aantal kleinere ontwerpen in Zuid-Nederland.

Masterplan Smalle Haven en Vesteda toren, Eindhoven 1990 - 2006

In 1991 werd hij gastdocent bij het Berlage Instituut.

Kunstcluster, Tilburg 1992 - 1996
Centre Céramique, Avenue Céramique 50, Maastricht 1995 - 1999
Restauratie Glaspaleis (i.s.m. Wiel Arets), Bongerd Heerlen 1995

Van november 2000 tot en met oktober 2004 was Jo Coenen Rijksbouwmeester.

2001 Centrale Bibliotheek van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en kantoren, Oosterdokseiland Amsterdam

In 2004 kreeg Coenen een eredoctoraat van de Open Universiteit: "Met de verlening van het eredoctoraat eert de Open Universiteit Nederland Jo Coenen (1949) voor zijn gehele oeuvre. Jo Coenen is een bevlogen en creatief architect en stedenbouwer. Als rijksbouwmeester (sinds november 2000) oefent hij grote invloed uit op de 'gebouwde omgeving' van Nederland. Geheel conform zijn uitspraak 'small is beautiful and so is big', omvat zijn oeuvre zowel zeer omvangrijke projecten als ook talloze kleinere."

2006 Hoogleraar Restauratie aan de Faculteit Bouwkunde van de TU-Delft. Zie intreerede

Websites: www.bk.tudelft.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.