kunstbus
Dit artikel is 15-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

John Wood

John Wood de Jonge

Brits architect, 25.02.1728 Bath (Somerset) - Batheaston 18.06.1782 Batheaston

Zijn werk te Bath betekent het hoogtepunt van de Palladiaanse traditie die door zijn vader John Wood de Oudere was ingezet. Bath is één van de bekendste realisaties van stadsontwerpen uit de geschiedenis. Hij werkte er eerst als assistent van zijn vader en voltooide de door zijn vader ontworpen Beurs van Liverpool (1748-55). Na de dood van zijn vader in 1754 werd hij hoofdarchitect in Bath. Hij voltooide er het Circus (naar plannen van zijn vader) en ontwierp de Royal Crescent (1767-1775), een immense ellips van 30 rijwoningen tegenover een groot park. De eenvormige façade van deze imposante structuur geeft een paleisachtig effect. Het was het eerste dergelijk ontwerp in de Engelse stadsarchitectuur en werd overal nagevolgd. Een vrij bekende persoonlijke realisatie van Wood jr. te Bath zijn de Assembly Rooms (1769-71, deels gebombardeerd in 1942 maar later gereconstrueerd en gerestaureerd). (britt 2002)

. Circus, 1754-75, Bath
Van J. Wood sr. en jr. Uitwerking van de verhouding bouwkunst en omgeving: nature is no longer the servant of architecture. The two are equals. The romantic movement is at hand.

. Royal Crescent, 1767-1775, Bath
Eén van de meest aparte vormen van stedenbouw van de 17de eeuw vindt men in Bath in Engeland. De uitgebreide plannen van Wren voor de wederopbouw van Londen werden niet uitgevoerd. In Bath echter heeft John Wood de Oude met de ondernemende steun van particuliere grondbezitters een ontwerp uitgevoerd dat vrijwel nergens geëvenaard is. Bath was een onbeduidend stadje, maar rond 1725 koos Londen het tot zijn modebadplaats. Het was trouwens al tijdens de Romeinen een badplaats en men heeft talrijke thermen en tempels uit die tijd blootgelegd. John Wood de Oude (1704-1754) heeft weliswaar niets van deze antieke overblijfselen gezien, maar hij kende de geschiedenis van de stad. Dus nam hij het besluit de traditie van de Antieken te volgen; er moest een forum komen en een arena. Maar een arena die uitsluitend moest dienen voor sportdemonstraties was voor de kleine stad onzinnig. Dus bouwde Wood om een cirkelrond terrein heen woonhuizen, zodat de idee van een arena tot uitdrukking kwam. Op dit ronde terrein liet hij drie straten uitkomen, maar niet tegenover elkaar zodat de beslotenheid van de 'arena' bewaard bleef. Hij stierf in 1754 en zijn zoon, die dezelfde voornaam had, nam zijn taak over en voerde die verder uit. Er moest nog een tweede arena komen, maar dan ovaalrond volgens het voorbeeld van het Colosseum. Deze moest door een brede straat in twee halve ovalen verdeeld worden. Van deze helften is er slechts een voltooid, die de naam Royal Crescent draagt. Het staat wel vast dat de merkwaardige aanleg in de allereerste plaats de bedoeling had de opvattingen van de Antieken tot nieuw leven te brengen. Uit het ruime overzicht van een luchtopname blijkt echter duidelijk dat bovendien bij de opzet ook de Franse parken als voorbeeld zijn genomen; ook Wren had in zijn Londense project de boulevards gezien en getekend als de grote wegen in een park. De intieme ronde plekken tussen de bosjes en de doorkijkjes langs de straalsgewijs aangelegde wegen werden hier niet door bewerkte hekken verwerkelijkt, maar door de stenen gevels van woonhuizen. John Wood de Oude heeft zijn gevels door drie rijen halve zuilen boven elkaar onderverdeeld. Zijn zoon heeft echter als gevelversiering het systeem gebruikt dat in de 18de en 19de eeuw sindsdien bij de grote Engelse bouwwerken is toegepast: boven een solide onderbouw staan de twee bovenverdiepingen te samen ingebed tussen grote halve zuilen. Ononderbroken en met een uitstekend maatgevoel vormen de gevels van John Wood de Jonge het halve ovaal van de 'arena'. De opstelling geeft aan het plein een waardigheid die indrukwekkend is en het ondanks de niet grote afmetingen een zekere monumentaliteit verleent. (KIB bar 86-87)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.