kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kees Rijnboutt

Nederlands architect en auteur, partner in het bureau Rijnboutt van de Vossen Rijnboutt BV en deelnemer aan de Architectengroep Amsterdam Kees Rijnboutt, Bart van der Vossen, Renée Liefting, Mattijs Rijnboutt en Frederik Vermeesch.

Kees Rijnboutt studeerde van 1956 tot 1964 aan de Technische Hogeschool in Delft.
In 1975 trad hij toe tot de architekten-groep VDL.
Van 1986 tot 1990 was hij hoogleraar bij de Technische Universiteit van Delft, faculteit Bouwkunde.

Van 1989 tot 1995 was hij Rijksbouwmeester.
Na Van Gool was er een Rijksbouwmeester nodig die zwier en gratie kon brengen aan de dienst. "Het is geweldig om voor een tijd in de navel van de macht te verkeren". De Rijksgebouwendienst ging gebouwen huren van projectontwikkelaars. Het meest sprekend is de Resident, een wijk in het centrum van Den Haag, naast station Den Haag Centraal, waarvan het aangezicht wordt bepaald door vier kantoorkolossen: de Hoftoren (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), Castalia (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Zürichtoren en de Muzentoren (diverse instellingen). Over de samenwerking met 's werelds beste architecten: "Ik voelde me als een dirigent voor een orkest van topmusici, en dan is het aan mij om daar muziek van te maken".
Na de geleidelijke overheidsbezuinigingen in de periode Dijkstra begin jaren tachtig en het zoeken naar een rendabeler financieringssysteem onder zijn voortijdig afgetreden opvolger Frans van Gool, kreeg Kees Rijnboutt als nieuwe rijksbouwmeester direct volop te maken met een nieuw rijkshuisvestingssysteem: het leasen van marktconforme gebouwen. Hierin was samenwerking met marktpartijen een gegeven; Rijnboutt moest met beleggers en ontwikkelaars om de tafel om voor huisvesting de benodigde middelen te krijgen. Hoewel hij wel degelijk grote invloed hield op de architectenkeuze en het uiteindelijke ontwerp, maakte de nieuwe methode de organisatie van het ontwerp- en bouwproces stukken ingewikkelder. Rijnboutt introduceerde een systeem van workshops, waarbij alle betrokken partijen ( rijksbouwmeester, gemeente, ontwikkelaar, stedenbouwkundige, architect ) meerdere malen samen aan de opgave sleutelden. Eis was dat iedereen aanwezig was en beslissingsbevoegd, zodat er daadwerkelijk knopen doorgehakt konden worden. (Zie ook Rotterdam-Maaskantprijs 2004)

In 1989 ontving hij de Nationale prijs voor kwaliteit in wonen en werken, Visie '89' voor het Wolters Noordhoff project te Groningen.

In de periode 1995 tot 1998 was hij Stadsstedenbouwer in Den Haag.

Augustus 2001 ontving hij de BNA kubus. Met deze architectuurprijs wil de BNA "bijzondere waardering tonen voor de wijze waarop Rijnboutt inhoud geeft aan de steeds belangrijker wordende rol van de architectonische en stedenbouwkundige regisseur."
Rijnboutt krijgt de kubus voor zijn rol als 'regisseur'. De jury bestond dit jaar uit Willem van der Pasch (voorzitter), Jeanne Dekkers, Hans van Dijk, Janneke Snelder, Sjoerd Soeters en Evert van Straaten.
Rijnboutt krijgt de onderscheiding omdat "hij met zijn inzet en bekwaamheid een antwoord heeft gegeven op de nieuwe omstandigheden waaronder architecten en stedenbouwers hun beroep moeten uitoefenen. Verstedelijkings- en herinrichtingsopgaven van een steeds grotere omvang worden gerealiseerd in een complex stelsel van samenwerking. Om die ingewikkelde en langdurige processen tot een goed einde te brengen is een regisseur onmisbaar en Kees Rijnboutt heeft dit als geen ander in zijn vingers. Net als collega's in film en het theater draagt een goede architectuurregisseur zowel de figuranten als de briljante solisten uit om boven zichzelf uit te stijgen en het collectieve spel een brille te geven die een papieren script nooit kan verkrijgen", aldus het persbericht.

In 2003 ontving hij de Nederlandse Raad van Winkelcentra jaarprijs. Dit is een opdrachtgeverprijs voor het Statenplein e.o. te Dordrecht.

Hij is op dit moment o.a. supervisor van de Zuidelijke IJ-oevers en voorzitter van het kwaliteitsteam en van het supervisieteam IJburg.


Pageviews vandaag: 4.