kunstbus
Dit artikel is 25-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

koorhek

Een koorhek is een hek, meestal van hout of metaal, dat in vele kerken tussen het koor en het schip van een kerk is geplaatst. Het koorhek, dat uit een borstwering van paneelwerk met daarboven gesneden houten of gegoten spijlen bestaat en in het midden een dubbele deur heeft, is sedert de gotiek in gebruik.

(cancelli), afscheiding tussen presbyterium en lekenruimte in de kerk. Bij een verhoogd koor ook: borstwering waarachter de prediker plaats nam; kansel.

In de late middeleeuwen groeide het koorhek door de verbinding met de ambones (verhoogde podia) uit tot oxaal of doxaal.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.