kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kraaijvanger Architecten

Bureau Kraaijvanger

Everhardus Hubertus Antonius Kraaijvanger (14-7-1899 Rotterdam - 9-2-1978 Rotterdam)
Herman Marie Joseph Hubert Kraaijvanger (20-7-1903 Rotterdam - 15-9-1981 Rotterdam)

De gebroeders Evert (1899-1978) en Herman (1903-1981) Kraaijvanger behoren tot de belangrijkste Rotterdamse architecten. Vooral tijdens de wederopbouw bepaalden zij met Van den Broek & Bakema en Maaskant in grote mate het uiterlijk van het nieuwe Rotterdamse centrum met onder anderen de Incassobank, Vroom & Dreesmann, Peek & Cloppenburg, Jungerhans, de Steigerkerk, het Holbeinhuis, het Stationspostkantoor en de Doelen.

Naast de architectuur waren zij actief in de politiek en het maatschappelijk leven.

De gebroeders Evert en Herman Kraaijvanger zetten in 1928 op jonge leeftijd het bureau van hun vader voort.

Evert Kraaijvanger studeerde eerst bouwkunde en later civiele techniek in Delft en was binnen het bureau vooral de organisator en constructeur. Na zijn studie ging hij bij zijn vader Bernardus Theodorus Kraaijvanger, die architect/aannemer was, werken. In 1927 zette hij samen met zijn broer Herman het bureau van zijn vader voort.
Evert was van 1928 tot 1935 lid van de gemeenteraad voor de RKSP, van 1945 tot 1946 wethouder, van 1946 tot 1950 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en van 1946 tot 1971 Eerste Kamerlid voor de KVP.

Herman Kraaijvanger studeerde bouwkunde aan de HTS in Utrecht en aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Herman was verantwoordelijk voor de ontwerpen.
Herman schreef kort na de oorlog Hoe Zal Rotterdam Bouwen? en publiceerde in de Maasbode en het R.K. Bouwblad. Hij was actief in de kunstwereld bij de Rotterdamsche Kunstkring, de Rotterdamse Kunststichting en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De opdracht voor De Doelen, samen met Fledderus, was de kroon op zijn werk.

Het vooroorlogse werk van de broers Kraaijvanger bestaat, zoals bij vele katholieke architecten, uit traditionalistische baksteenarchitectuur voor met name katholieke opdrachtgevers: een klooster en schoolgebouw aan de Putselaan 180 (1927), een klooster aan de Lange Hilleweg (1929) en een rooms-katholieke Montessorischool aan de Hoflaan 113-115 (1931). Voor Jungerhans, Lampe, Peek & Cloppenburg en Vroom & Dreesmann werden winkelpanden gebouwd, die in de oorlog zijn gesneuveld.
Eind jaren dertig werden vele karakteristieke woningbouwblokken gerealiseerd aan de Rochussenstraat, Breitnerstraat, Nieuwe Binnenweg 14-138 en aan de Statenweg. Betrouwbare, solide constructies en het consequent toepassen van hoogwaardige materialen werden al gauw het handelsmerk van het bureau.

Zoals vele andere architectenbureaus profiteerden ook de gebroeders Kraaijvanger later van de wederopbouw van Rotterdam na het grote bombardement van 14 mei 1940. Evert Kraaijvanger was korte tijd wethouder van Wederopbouw en deed onderzoek naar herstel en restauratie van belangrijke, nog resterende monumenten in Rotterdam. Herman Kraaijvanger was tijdens de bezetting onder meer lid van de groep Opbouw Rotterdam (OPRO) waarin hij samen met J.H. van den Broek, W. van Tijen en P. Verhagen voorstellen deed voor verbeteringen aan het wederopbouwplan van Rotterdam.
In het bijzonder Herman Kraaijvanger gaf een grote bijdrage aan de theoretische debatten, gevoerd rond het thema wederopbouw. Hij publiceerde onder andere het veel geraadpleegde standaardwerk met de titel 'Hoe Rotterdam moet bouwen'. Sindsdien heeft Rotterdam zich tot een centrum voor vooruitstrevende architectuur en baanbrekende stadsplanning ontwikkeld.

Van alle architecten die aan de herbouw van de Rotterdamse binnenstad hebben gewerkt, hebben de Kraaijvangers de meeste gebouwen ontworpen. Het Stationspostkantoor en De Doelen vormen de hoogtepunten van dit omvangrijke, Rotterdamse oeuvre.

In de Wederopbouw worden vele bekende gebouwen in het centrum gerealiseerd. De grootwinkelbedrijven Jungerhans, Lampe, Peek & Cloppenburg en Vroom & Dreesmann kregen nieuwe panden. De meeste winkelpanden zijn helaas inmiddels gemoderniseerd. Het gebouw van Vroom & Dreesmann uit 1950 kreeg al in 1957 een facelift. Ook de latere verbouwing werd door het eigen architectenbureau verzorgd.

De katholieke signatuur van het bureau en zijn opdrachtgevers had een positieve invloed op de omvang van het oeuvre buiten Rotterdam. In opdracht van het katholieke Vroom & Dreesmann zijn, verspreid door heel Nederland, warenhuizen gebouwd naar ontwerp van de Kraaijvangers. Voor het Rotterdamse filiaal werd door het bureau een nieuw type plafond ontwikkeld, dat wereldwijd navolging kreeg en internationaal werd aangeduid als The Rotterdam Ceiling.

In de jaren vijftig werd het modernisme langzaam maar zeker omarmd. De architectuur van de Kraaijvangers ontwikkelde zich na de oorlog tot een contemporaine mix, waarin een traditionele gevelopbouw en zorgvuldige ornamentiek werden gecombineerd met functionele principes en een modern materiaalgebruik. In de jaren zestig maakte de ritmiek in de gevels plaats voor een egaal, haast ongenaakbaar oppervlak, zoals bij de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit in Nijmegen en het gebouw van de Volkskrant in Amsterdam (1966).

Aan de Blaak werden het traditionalistische nieuwe pand van de Amsterdamsche Bank-Incassobank (1946-1950) en het glazen kantoorgebouw voor de Stad Rotterdam (1958) ertegenover gebouwd.
Aan de Beneden Oostzeedijk verrees traditionalistische woningbouw (1947-1949), aan de Korte Hoogstraat een moderne flat (1952) en aan de Maasboulevard drie luxe flats voor de RVS (1964).
Op de hoek van Coolsingel en Stadhuisplein werd in 1953 het Holbeinhuis met gevelmozaïek van Louis van Roode gebouwd; Van Roode maakte ook het glas-in-betonraam voor het Stationspostkantoor (1955-1959).
Aan het Steiger werd in 1958 de nieuwe St. Dominicuskerk gebouwd. Het concertgebouw De Doelen verrees tussen 1962 en 1966. In het industriegebied Waalhaven werd een telefooncentrale voor de PTT gebouwd (1961). Langzaam maar zeker was de traditionele architectuur ingeruild voor het modernisme.

Buiten Rotterdam bouwden zij behalve diverse vestigingen van V&D ook nog het hoofdkantoor van de Boerenleenbank in Eindhoven (1962) en het stadhuis van Schiedam (1960-1975).

Uitgebreide informatie over Kraayvanger is te vinden op Kraaijvanger Architecten
Begin jaren zestig kwamen Van Putten, Knol, Kuit en Maas in de directie. In 1966 kwam Ben Kraaijvanger,de zoon van Herman Kraaijvanger, in dienst bij het bureau en in 1969 trad hij toe tot de directie. In datzelfde jaar traden de oprichters terug. Het bureau werd in de jaren zeventig onder de gestroomlijnde naam Kraaijvanger Architecten voortgezet door Hermans zoon Ben Kraaijvanger, die in 1992 terugtrad.

Rob Ligtvoet (1947), Dirk Jan Postel en stedenbouwkundige Donald Lambert vormden toen Kraaijvanger Urbis.
Het bureau is gevestigd in een van de gerestaureerde snelfiltergebouwen op het DWL-terrein. Bekende gebouwen zijn het gerechtsgebouw Wilhelminahof (1996), en buiten Rotterdam vooral het kantoorgebouw van Esso in Breda (1987) en het gebouw Haagse Poort (1994) in Den Haag.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 98.