kunstbus
Dit artikel is 01-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kuiler en Drewes

Kuiler en Drewes was een Gronings architectenduo dat bestond uit Jan (J.) Kuiler (1883-1952) en Lucas Drewes (1870-1969). Het bureau, dat bestond van 1916 tot Kuilers dood in 1952, werd in de periode van de wederopbouwarchitectuur bekend door het standaardontwerp voor een eenvoudige woningwetwoning waarmee het '1000 Woningen Plan' van de provincie Groningen werd gerealiseerd. Dit ontwerp was gemaakt door de jonge architect Piet Hoekstra (1922-2010), die bij Kuiler en Drewes in dienst was en door hen was opgeleid.

Samen ontwierpen Kuiler en Drewes een groot aantal villa's, landhuizen, fabrieken en kerken, waaronder de Oosterkerk in Groningen. Ook de Puddingfabriek in die stad is van hun hand. Verschillende door Kuiler en Drewes ontworpen bouwwerken zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument.

In 1898 ontwierp het bureau de gereformeerde kerk in Sauwerd, een torenloos kerkje op T-vormige plattegrond in laat-eclectische trant. In 1920 volgde de grote Noorderkerk in Groningen op klaverbladvormige grondslag in een aan Tj. Kuypers verwante, maar meer historiserende stijl. In 1921 voegden zij aan de gereformeerde kerk (thans Maranathakerk) in Bedum het dwarspand toe.

Bij het ontwerp voor de gereformeerde Oosterkerk (1927-1929) in Groningen was de Amsterdamse School het ori├źntatiepunt. De waaiervormige plattegrond leidde tot een groots en sterk plastisch stedenbouwkundig gebaar op de hoek van de Petrus Campersingel en de S.S. Rosensteinlaan. De hoofdgevel wordt begrensd door rond uitgewerkte trappartijen, waaruit twee torenachtige pylonen oprijzen. Een dakruiter met gebogen belijning bekroont de middenbeuk. De grote vensters, voorzien van kleurig glas-in-lood, corresponderen inwendig met de parabolische gewelven; preekstoel en orgel zijn als een geheel ontworpen in overheersend rechthoekige vormen.

Onder hun niet-kerkelijke werken uit het interbellum in Groningen zijn de villa's Hondsruglaan 21 en Quintuslaan 15, het Odd-Fellowhuishuis (1923) en de confectiefabriek Levie (1930), beide aan de W.A. Scholtenstraat, alsmede de Incassobank, Vismarkt 54 (1923-1924) met op Egyptische en Assyrische sculptuur geïnspireerde versieringen. In Haren bouwden zij de Openbare Lagere School, Kerkstraat 4 (1927) en het huis Ter Borgsteeg 4 (1930).

Het Clubgebouw aan de Meerweg in Paterswolde (1927) is het werk van Kuiler alleen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.