kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Leon Battista Alberti

geboren: 1404 Florence
gestorven: 1472 Florence
leon battista alberti was een architect, kunsttheoreticus en humanist.

Hij schreef rond 1436 Della pittura ('Over de schilderkunst'), waarin hij de resultaten van zijn studie naar de wetten van het perspectief schreef. Hij was de eerste die regels voor het wetenschappelijk perspectief opstelde. Dit boek werd als het standaardwerk beschouwd door vele schilders.

Centraal in deze verhandeling staat onder meer het begrip historia. Hiermee bedoelde Alberti dat in een verhaal ook het verloop der gebeurtenissen diende te worden weergegeven. Dat is op een schilderij natuurlijk heel moeilijk te verwerkelijken. Alberti moet zich ook terdege hebben gerealiseerd welke problemen dit met zich meebracht. Wat hij voorstond was een verhalende stijl waarin de vertelling werd aangeboden in de vorm van actie en reactie van de verschillende personen. Om aan deze eisen te voldoen, had de schilderkunst een hele verzameling nieuwe technieken nodig, die door Alberti dan ook in zijn boek omschreven en uitgewerkt worden. Eerst diende het 'toneel' te worden neergezet: een illusionistische ruimte waarin de 'acteurs' werkelijk konden bewegen. In het eerste hoofdstuk van zijn boek behandelt Alberti dus het creƫren van ruimtelijkheid door middel van het perspectivisch stelsel.

leon battista alberti was de eerste die de regels van de nieuwe architectuur bundelde tot een bruikbaar systeem. Schoonheid bestond volgens alberti in de verhouding tussen de delen die een geheel vormen. Hij schreef rond 1450 het boek Florence, bij de vernieuwing van de Santa Maria Novella en aan de verbouwing van de SS. Annunziata.

In de renaissance, die in Italiƫ begon rond de veertiende eeuw, herleefden de klassieke opvattingen over kunst. Tegelijkertijd ontstond het humanisme. Deze stroming ging uit van de menselijke waardigheid. Humanisten waren godsdienstig; ze probeerden de godsdienst met het klassieke gedachtengoed te verenigen.

Leon Battista Alberti's ontwerpen waren in de stijl van de renaissance wat letterlijk 'wedergeboorte' betekent. In de tijd van de renaissance werden vele kerken van de traditionele Romaanse bouwstijl omgebouwd naar de nieuwe gotische stijl, of naar de barokke stijl. Ook andere gebouwen uit die tijd bevatten klassieke onderdelen die kenmerkend zijn voor de renaissance. Gebouwen kregen bijvoorbeeld gevels die vele overeenkomsten hadden met die van Griekse tempels.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 507.