kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Louis Kahn

Louis (Isidore) Kahn (1901-1974)

Amerikaans architect van Estische afkomst.

Louis I Kahn, een Joodse immigrant die zich ontworstelde aan zijn arme milieu, ontwierp een aantal krachtige en spirituele gebouwen; geometrische composities van baksteen, beton en licht.

In zijn eclectische stijl zijn zowel invloeden van het classicisme als van het functionalisme te zien.

Geboren in Estland, raakte hij op 4-jarige leeftijd zo gefascineerd door de gloeiende kolen, dat hij ze in zijn schort schepte om ze nader te bekijken, meteen vatte zijn schort vlam en verbrandde zijn gezicht. Zijn littekens, die hem op school de bijnaam Scarface opleverde, zijn stof tot speculatie. Als architect wilde Kahn immers de ruwe materie blootleggen, en zijn gebouwen worden gekenmerkt door ruwe betonnen oppervlakken en, naakt hout en baksteen.

Een andere grote invloed op zijn werk was zijn rondtour langs de monumenten van de oudheid, vanaf dat moment moesten zijn gebouwen monumenten van zijn tijd worden.

Na zijn universitaire opleiding in Pennsylvania werkte hij enige jaren samen met George Howe.

Van zijn werk - musea, universiteits- en regeringsgebouwen - wordt de Yale Art Gallery (een van de eerste voorbeelden van brutalisme, New Haven, 1952-54), een synthese van het 19e-eeuwse academisme en van het functionalisme, als een van de belangrijkste beschouwd.

Op stedenbouwkundig gebied ontwierp Kahn plannen voor Dhaka en Philadelphia (1952-61).

Richards Medical Research Building van de universiteit van Pennsylvania, 1958-60.

In 1974, eenzaam en bankroet, stierf hij op een toilet in Penn Station, New York. Aanvankelijk wordt hij niet geïdentificeerd, omdat hij zijn persoonsgegevens uit zijn paspoort heeft gekrast. Pas na enkele dagen wordt duidelijk dat het gaat om Louis I Kahn, een van de belangrijkste architecten van de tweede helft van de vorige eeuw.

Zo helder als zijn werk was, zo complex en chaotisch was zijn privé-leven. Kahn had drie parallelle families: een met zijn vrouw en twee met minnaressen waarmee hij een langdurige relatie had. Bij elk van die vrouwen had hij één kind.

Op mensen kun je niet bouwen, volgens de beroemde architect Louis Kahn, die leefde voor zijn werk. Als architect was Kahn een van de grootste vernieuwers van de twintigste eeuw; als mens was hij onhandelbaar, één van de redenen dat hij in zijn woonplaats Philadelphia nooit enig werk heeft mogen bouwen.

architect gaat hij op zoek naar het leven van zijn mysterieuze vader. Hij ontrafelt diens privéleven, maar ook zijn carrière als architect. Naarmate de zoektocht vordert, kan hij zich meer en meer verzoenen met de vader die hij nauwelijks gekend heeft.

In de film 'My Architect' gaat Nathaniel Kahn op zoek naar zijn 'echte' vader: wie was Louis I. Kahn? Of zoals de werkers van The Capital, het parlementsgebouw van Bangladesh zeggen: 'yes, yes, Louis Farrakhan!' Weet de gewone moslim in Bangladesh veel dat de man die hun de tempel van de democratie gaf, eigenlijk een Amerikaanse Jood is, die in Jeruzalem een megalomane versie van de Hurva Synagoge wilde bouwen, die hoog boven de Al-Aqsa Moskee moest uittorenen. Dat Kahn niet veel om ideologie of mensen gaf dat is duidelijk, even duidelijk als dat hij een groot architect was, die eenzaam en bankroet stierf op een toilet in Penn Station, NYC.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 114.