kunstbus
Dit artikel is 20-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Mecanoo-Architecten

Mecanoo Architecten (1984)

Nederland succesvolle bureau ontwerpt aanvankelijk vooral veel woningbouwprojecten. Later worden zowel de soort opdrachten als ontwerpen veelzijdiger. Mecanoo is actief op het terrein van architectuur, stedenbouw, de inrichting van landschap en openbare ruimte.
Het bureau heeft veel integrale woningbouwprojecten en utiliteitsbouw gerealiseerd van bijzonder hoge kwaliteit en won diverse architectuurprijzen, waaronder de Maaskantprijs in 1987, de Nieuwe Maasprijs 1990, de Jhr. Victor de Stuerspenning 1994, de scholenbouwprijs in 1996 en de Staalbouwprijs in 1998.

Jongerenhuisvesting en winkelruimte, Kruisplein Rotterdam 1980 - 1985
In 1980 deden drie Delftse studenten met het motto Mecanoo mee aan een ontwerpprijsvraag voor jongerenhuisvesting aan het Kruisplein. Francine Houben, Henk Döll en Roelf Steenhuis wonnen in twee rondes en vormden met Erick van Egeraat en Chris de Weijer het architectenbureau Mecanoo. Het officieel op 1 januari 1984 opgerichte bureau realiseerde vele woningbouwprojecten in Rotterdam.

Het woongebouw aan het Kruisplein was in 1985 gereed. Mecanoo maakte vervolgens naam met een serie verzorgde stadsvernieuwingsprojecten, voornamelijk in Rotterdam en Delft: enkele woonblokken in Bospolder en Tusschendijken (1984-1987), de bebouwing rond het Tiendplein (1984-1990), drie woontorens in Schiemond (1986-1989) en een woongebouw op Katendrecht (1986-1989).

Tussen 1990 en 1998 werd de eerste fase van de woningbouw aan de Schie-oevers in Spangen gerealiseerd. Belangrijkste project uit deze periode is de Hillekop (1985-1989), waarbij met name in de waaiervormige hoogbouw een voor sociale woningbouw ongekende allure werd bereikt. Mecanoo werd door deze projecten in een sobere, neomodernistische stijl met praktische plattegronden in een verzorgde stedelijke situatie synoniem voor architectonische kwaliteit. In 1987 kreeg het bureau voor dit werk de eerste Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten.

In deze periode worden de ontwerpen nadrukkelijk als collectief gepresenteerd. Na het vertrek van Steenhuis (vanaf 1989 Roelf Steenhuis Architekten), van Egeraat (vanaf 1995 Erick van Egeraat associated architects), de Weijer (vanaf 1999 architectenbureau DP6) en Döll (vanaf 2003 Döll Atelier voor Bouwkunst) blijft Houben als enige oprichter over.

Behalve stadsvernieuwingsprojecten werd ook nieuwbouw in uitbreidingswijken gerealiseerd. Behalve bij de Hillekop is vooral in enkele nieuwbouwprojecten in uitbreidingswijken de hand van Houben zichtbaar, met veel aandacht voor de directe woonomgeving en het openbaar groen. In de Ringvaartplasbuurt in Prinsenland (1989-1993) is een soort moderne tuinstad gerealiseerd. In Nieuw-Terbregge realiseerde zij het woningbouwproject De Landjes, waarbij het parkeren op vernuftige wijze onder een verhoogd houten woondek is gesitueerd. Voor de TU in Delft (1992-1998) realiseerde zij de Centrale Bibliotheek met grasdak en voor het Openluchtmuseum in Arnhem (1995-2000) de ontvangstgebouwen met een eivormig koperen HollandRama. In Rotterdam is de zwierig vormgegeven rouwkapel op de Rooms-Katholieke begraafplaats in Kralingen (1998-2001) een goed voorbeeld van deze vrijere vormgeving en materiaalgebruik. Ze ontwierp o.a. het masterplan voor de openbare ruimte van de binnenstad van Groningen (1989), het Trusttheater in Amsterdam (1996), het Isala College in Sivolde (1996) en de woon-werk-recreatie woningen in Nieuw Terbregge, Rotterdam (2000).
Het woongebouw Montevideo op de Wilhelminapier (1999-2005) vormt een verticale stad met behalve appartementen allerlei voorzieningen.

Mecanoo realiseert ook veel utiliteitsbouw met een vrijere, meer sculpturale vormgeving en een uitgebreider palet van materialen. In Rotterdam staat het frivole restaurant 'Boompjes' aan de Boompjes (1990) en werd het Parkhotel uitgebreid met een met zink beklede hoogbouw (1992). Aan de overzijde van de Rochussenstraat is in 1995 een langwerpig combinatiegebouw met winkels, kantoren en woningen gerealiseerd.

Buiten Rotterdam werd woningbouw gerealiseerd in Groningen, Amsterdam-Sloten, Almere, Maastricht en Den Haag. Andere bekende projecten van Mecanoo zijn een laboratorium en een bibliotheek voor de Landbouwuniversiteit Wageningen, de bibliotheek van Almelo, het Isalacollege in Silvolde, de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht.

Mecanoo richt zich de laatste jaren met succes op internationale prijsvragen en is betrokken bij projecten in onder meer Groot Britannië, Albanië, Frankrijk, Denemarken, Finland, Spanje en Zwitserland. In Nederland ontwierp Mecanoo de bibliotheek voor de TU in Delft en woontoren Montevideo in Rotterdam. In Amsterdam zijn recent het Marnixbad, wooncomplex Oeverpad III en het finish-gebouw aan de Bosbaan opgeleverd.


Francine Marie Jeanne Houben (2-7-1955, Sittard) studeerde in 1984 af bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens haar studie was ze actief in de architectenvereniging Gimmie Shelter, die tijdelijke studentenhuisvesting in containers in de TH-wijk realiseerde. Tijdens haar studie richtte ze het bureau Mecanoo op, samen met vier jaargenoten, met wie ook de bekende jongerenhuisvesting aan het Kruisplein te Rotterdam werd gebouwd.

Francine Houben woont sinds 1991 in een samen met haar toenmalige partner Erick van Egeraat ontworpen woonhuis aan de Kralingse Plaslaan.

Francine Houben vervulde en vervult diverse bestuurlijke functies en is lid van de VROM-raad. Daarnaast houdt ze lezingen bij een groot aantal universiteiten, hogescholen en instituten in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Zij is tevens professor aan de Accademia de Architettura, Università della Svizzera Italiana, Mendrisio, Zwitserland. Francine Houben was lid van de werkgroep 5x5, lid van diverse jury's en besturen en gastdocent aan verschillende onderwijsinstellingen. Zij publiceerde in 2000 het boek Compositie Contrast Complexiteit. In 2000 werd zij benoemd tot hoogleraar Mobiliteitsesthetiek aan de TU in Delft.

2000 Francine Houben hoogleraar Mobiliteitsesthetiek aan de TU Delft
De Technische Universiteit Delft heeft mw.ir. F.M.J. Houben benoemd tot praktijkhoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Haar leerstoel heeft als primair aandachtsgebied de Mobiliteitsesthetiek. De (deeltijd) benoeming gaat in per 1 september en geldt voor een periode van drie jaar.
In het voorjaar van 1999 introduceerde Francine Houben het begrip mobiliteitsesthetiek: mobiliteit kan en moet, net als landschap en gebouwde omgeving, vormgegeven worden. Hoewel Nederland een rijke traditie heeft op het gebied van volkshuisvesting en stedenbouw (huizen maken, wijken bedenken, complete steden plannen) is er geen traditie voor het ontwerp en de ontwikkeling van de mobiliteit. Al decennialang weet men in de ruimtelijke ordening geen raad met de auto en de mobiliteit.
"Het Nederland van de ingenieurs uit het verleden heeft ware kunstwerken opgeleverd. De ingenieurskunst heeft nu de mogelijkheid om een nieuwe dimensie te verwerven. De mobiliteitsesthetiek kan van het toekomstige Nederland een nieuw kunstwerk maken", zegt Francine Houben.
"De vernieuwing die ik met het door mij geïntroduceerde thema Mobiliteitsesthetiek bij de universiteit kan inbrengen, is evident. Het thema heeft tot op heden nog onvoldoende aandacht en erkenning, zowel binnen de bouwpraktijk als binnen het universitair onderwijs en onderzoek. De onderwijs- en onderzoeksprojecten die ik verwacht te gaan inzetten, zullen grensverleggend van aard zijn." (curator van de eerste Rotterdamse Architectuurbiennale van 2003 droeg zij het thema mobiliteit aan.
Sinds 2004 is Francine Houben Stadsbouwmeester van Almere.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.