kunstbus
Dit artikel is 12-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Metabolistische architectuur

Metabolisme

Japanse architectuurstroming met flexibiliteit en tijdelijkheid als kernbegrippen.

De metabolisten waren een groep Japanse architecten die een oplossing zochten voor de chaos en de overbevolking in de Japanse steden. Hun ideeën zijn gekenmerkt door groepen torens, hele drijvende steden, de verlichting van de verkeerscongestie door oude en nieuwe stadsgedeelten te verbinden door middel van luchtstraten. Ze beschouwden architectuur niet als blijvend, maar als beweeglijk en vergankelijk. Flexibiliteit was hun devies.
Sommigen vonden zelfs dat hele delen van gebouwen moesten kunnen worden vervangen nadat ze gedurende een bepaalde periode hun dienst hadden bewezen. Daarmee wilden ze een gelijkenis teweegbrengen tussen architectuur en het (menselijk) leven, dat een cyclus kent van geboorte, groei, volwassenheid en aftakeling. (Arata Isozaki, Kiynori Kikutake, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki.

In 1961 maakte Kenzo Tange een stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied rondom de baai van Tokio, waarin hij de metabolistische principes voor het eerst toepaste.
Het (Japanse) metabolisme was een reactie op het statische simplisme van het modernisme. Metabolisten streefden naar een dynamische architectuur en stedenbouw, die zou kunnen meegroeien met de ontwikkeling van de moderne complexe maatschappij.

Wanneer de CIAM in 1958 uiteenvalt en Le Corbusier met de woorden 'The new age is started as the old age is finished and it's your turn' vrijwel letterlijk de strijdbijl doorgeeft aan de nieuwe generatie, schrijft Kurokawa zijn manifest 'From the Age of Machine to the Age of Life'. Hierin brengt hij zijn standpunten omtrent de veranderingen in de tot dan toe heersende architectonische doctrine naar buiten onder de naam metabolisme.
De nadruk in zijn betoog ligt in tegenstelling tot functionalisme, optimalisatie, industrialisatie en standaardisatie op ecologie, informatie, recycling, metabolisme en symbiose. De filosofie die schuilgaat achter de in de biologie als stofwisseling gebruikte term metabolisme, bekritiseert de opvattingen van het Modernisme waarin met name de ratio en de westerse industriële samenleving de boventoon voeren. Daarentegen is het metabolisme vooral gebaseerd op de oosterse Boeddhistische filosofie waarbij gebouwen niet langer gezien worden als permanent of bevroren na voltooiing, maar onderhevig blijven aan verandering en evolutie.
Metabolisme is in eerste instantie een van de belangrijkste concepten van leven, waarbij stofwisseling een verband houdt met voortgang, groei en vergankelijkheid. Het besef van de factor tijd blijkt hierbij dus essentieel. Een eenvoudige implementatie van deze gedachte is het rekening houden met de levensduur van gebouwen of bouwdelen bij het ontwerpen. (metabolisme-beweging in Japan. Met zijn Nakagin capsule-appartemententoren in Tokyo (1970/72), die oogt als een slordige opeenstapeling van gigantische wasmachines, een stapeling van prefab kubussen met de afmeting van vier tatami-matten, zorgde Kurokawa voor de sprekendste uitdrukking van het metabolisme. Deze symbiose van historie en toekomst, hightech en traditie is een van de kenmerken van Kurokawa's intelligente, onderzoekende oeuvre waarin hij westerse technieken combineert met oosterse waarden.

Kurokawa, boeddhist en filosoof, verkondigt het standpunt dat de rationalistische principes van "efficiëntie, universaliteit, homogeniteit en industrialisatie" hun langste tijd hebben gehad. De geest van de 21e eeuw, zo stelt hij, zal niet beheerst worden door tegenpolen als oosters-westers, orde-chaos, oud-nieuw of omgeving-architectuur, maar door de principes van "metabolisme, recyclebaarheid, symbiose, diversiteit en informatie".

Kurokawa: 'Metabolisme heeft veel te maken met het realiseren van een symbiose, de relatie van twee autonome levensvormen binnen een groter geheel. Het kenmerk van de symbiose is dat de twee onderdelen op een dusdanige wijze worden samengevoegd dat de schijnbaar onoverbrugbare tegenstelling tussen de beide onderdelen teniet wordt gedaan.'

Websites: eindhovenseschool.net

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.