kunstbus
Dit artikel is 19-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

MVRDV

MVRDV (1991)

Silodam, Amsterdam

Winy Maas (1959) de M van MVRDV
Jacob van Rijs (1964) de ('VR')
Nathalie de Vries (1965) ('DV')

Na het winnen van Europan 2 zijn Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries samen verder gegaan als MVRDV. Inmiddels telt het bureau 35 medewerkers. In korte tijd maakte dit architectenbureau naam met een aantal opmerkelijke projecten als Villa VPRO, de 100 WOZOCO's in Amsterdam, het Nederlandse paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Hannover en de woonsilo 'Silodam' in Amsterdam. Met deze en andere gebouwen geeft MVRDV een vernieuwende impuls aan de architectuur in Nederland. Het werk van MVRDV komt duidelijk voort uit de traditie van experimentele en zeer functionele architectuur in dit land.

MVRDV heeft sinds haar oprichting in 1991 gebouwd, onderwezen, gepubliceerd en tentoongesteld. Het werk beweegt zich over alle schaalgebieden en wordt gekenmerkt door een grote variatie. Naast het ontwerpen en realiseren van gebouwen is MVRDV betrokken bij de ontwikkeling van masterplannen; het bureau treedt hierbij op als supervisor.

De architecten van het Rotterdamse bureau MVRDV zijn het gezicht van de experimentele architectuur in Nederland. Met originele ideeën over dichtheid en vrije ruimte in een dichtbevolkt land, en middels sleutelwoorden als compactheid en kunstmatige natuur, levert MVRDV een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de architectuur in Nederland en daarbuiten.

De architectuur van MVRDV ontstaat niet zozeer uit vormgeving, maar uit onderzoek en analyse van de opdracht. Hun gebouwen zijn simpele rechthoekige volumes die zichtbare en onzichtbare factoren die bij het ontwerpproces een rol spelen in zich hebben opgenomen. Dit zijn vaak bouwvoorschriften, technische eisen, wettelijke regelingen of wensen van opdrachtgevers en gebruikers.

Behalve concrete ontwerpen produceert MVRDV ook allerlei onderzoeken, installaties en stedenbouwkundige plannen, waarmee de gangbare ideeën over de inrichting van Nederland flink worden opgeschud. Het is opmerkelijk hoe persistent MVRDV de afgelopen jaren heeft gewerkt aan het zoeken naar telkens andere uitwerkingen en toepassingen van hetzelfde principe, dat te omschrijven is als het creëren van zoveel mogelijk variaties binnen een rechthoekig volume.

Daarbij hebben deze architecten zich de afgelopen jaren bekwaamd in het onbevangen tegemoet treden van de uitvoerige regels en wetten, waar iedere architect in Nederland rekening mee moet houden bij het maken van ontwerpen. Door programma's van eisen creatief te interpreteren en door optimaal gebruik te maken van mazen in de wet weten ze zich op dubbelzinnige wijze aan de regels te houden en er toch een draai aan te geven die niemand verwacht.

De pragmatische werkwijze van MVRDV is goed te zien in het woongebouw de Silodam (1995-2002) in Amsterdam. In het gebouw is een grote variatie aan woningen en ruimtes verborgen. Het blok bevat 157 huur- en koopappartementen, enkele werkeenheden en gemeenschappelijke ruimtes. Het gebouw is te lezen als het 'bevroren' resultaat van onderhandelingen over heel verschillende wensen van opdrachtgevers, investeerders en toekomstige bewoners.

Het bureau blijft gefascineerd door het methodische onderzoek van dichtheid. Een groot aantal van deze onderzoeken is samengebracht in Farmax, dat in 1998 uitkwam. De futuristische installatie Metacity/Datatown, dat een onderzoek doet naar de mogelijkheden van een self-supporting stad van 241 miljoen inwoners, was te zien bij MU in 1999 (als onderdeel van de expositie Zes Steden/Six Cities) en reist nog steeds de wereld rond.
MVRDV KM3 / Pig City
Het plan voor een varkensstad met 44 torens van 600 meter hoog als alternatief voor de intensieve varkenshouderij, heeft levendige, oververhitte discussies losgemaakt. Kan een 'varkensflat' mond- en klauwzeer helpen voorkomen? Het architectenbureau MVRDV wil varkens efficiënt in gestapelde behuizingen vestigen en wel op zo'n manier dat de dieren het beter hebben, het vlees smakelijker wordt, er geen veetransport meer nodig is, ziektes worden uitgebannen en Nederland meer ruimte krijgt.

MVRDV kreeg in 2002 de NAi prijs voor Hageneiland.

MVRDV realiseerde het Nederlandse paviljoen voor de Wereld Tentoonstelling in 2002.

De Hungry Box 2002 Tentoonstelling in de Balkonzaal NAi>
Ook andere gebouwen zijn een ingenieuze stapeling van programma-elementen die uiteindelijk in eindeloze interieurs resulteren. Zo bestaat het ontwerp voor de Brabant-bibliotheek in Eindhoven uit een 230 meter hoge toren die is opgebouwd uit 17 kilometer alfabetisch geordende boekenrekken. Door deze enorme boekenwand te laten 'circuleren' rondom een gemeenschappelijke ruimte, ontstaat een publieke lounge. Langs de binnen- en buitenkant van het gebouw bewegen horizontaal en verticaal werkcellen waarin de bezoeker langs de boekencollectie kan reizen. De cellen kunnen ook gebruikt worden als vergaderruimte of minilounge. Als in de toekomst de boekencollectie groeit, kan de circulerende boekenwand doorgetrokken worden omhoog.

Winy Maas, Schijndel 1959, architect, en de M van MVRDV.
Zijn opleiding kreeg hij aan de RHSTL Boskoop (1978/83, landschapsarchitectuur) en de Technische Universiteit Delft, afdeling architectuur en stedenbouw, die hij in 1990 afsloot met een eervolle vermelding. Winy Maas heeft als rchitect/stedenbouwkundige gewerkt bij: Bureau Bakker (Bleeker), D.R.O. (Amsterdam), Kuiper Compagnons (Rotterdam), UNESCO (Nairobi), DHV (Amersfoort) en Rem Koolhaas' Office for Metropolitan Architecture (Rotterdam). Hij geeft regelmatig gastcolleges en lezingen in binnen- en buitenland (o.a. Architectural Association Londen, Berlage Institute Amsterdam, universiteiten van Delft, Eindhoven, Berlijn, Barcelona, Oslo en Wenen, en bij organisaties in Antwerpen, Sydney, New York Los Angeles, Chicago, Boston en Princeton). Daarnaast was hij redactielid van Forum (1994-1997), lid van de redactieraad van Items (1995-1997), lid van het ontwerpatelier van het Ministerie van VROM (1999-2001) en hij lid van de staf van Berlage Institute Rotterdam (sinds 1999) en het 'Quality-team' van Barcelona (sinds 2000).

JACOB VAN RIJS, Amsterdam 1964
opleidingen: 1984/90 TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling architectuur, eervolle vermelding en eervolle vermelding Archiprix
1983/84 Vrije Akademie Den Haag
(gast-)docentschap- Architectural Association Londen, Berlage Instituut Amsterdam, Technische
pen en lezingen aan: Universiteiten van Delft, Eindhoven en Karlsruhe, Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Arnhem, Rietveldakademie Amsterdam, Cooper Union New York, NAi Rotterdam, Colegio de Arquitectos de Canarias, Universität Kaiserslautern, Universidad Politecnica de Madrid, Universitat Internacional de Catalunya Barcelona, 3a Trienal Arquitectura Sintra 98, The University of Texas, Austin, Rice University Houston Texas

NATHALIE DE VRIES, Appingedam 1965
opleiding: 1984/90 TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling architectuur, eervolle vermelding.
(gast-)docentschap- Technische Universiteiten van Delf en Eindhoven, Academies van Bouwkunst in
pen en lezingen aan: Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Tilburg Maastricht en Groningen, Hogeschool Midden-Brabant, Sint Lucas Instituut Gent, AKI Enschede, Architektenkammer Bozen, BNA Utrecht, Berlage Instituut Amsterdam, NAi Rotterdam, Soft Memories Arnhem, Colegio de Arquitectos de Canarias, Architectural Association Londen, RIBA Londen
lid van: bestuur Stimuleringsfonds voor Architectuur
co-editor van: Eating Brazil (010 Publishers)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 19.